pondelok, 31 marec 2014 23:14

Pozvánka na Bambiriádu 2014

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Pozvánka na Bambiriádu 2014 Pozvánka na Bambiriádu 2014

Rada mládeže Žilinského kraja na území Žilinského kraja vyhlasuje Bambiriádu 2014 – festival práce s deťmi a mládežou. Tento medzinárodný festival má   dlhoročnú úspešnú tradíciu v Českej republike a na Slovensku sa uskutočňuje v Žilinskom kraji. Bambiriáda 2014  otvorí svoje brány v Martine už po 9. krát  v týždni od 16. do 20. júna 2014. Prezentácia a pódiové vystúpenia budú 21. júna 2014.

 Hlavný organizátor je CVČ KAMARÁT, organizačný štáb tvorí: Martinský parlament mladých, ICM n.o. Martin, Slovenský skauting 37. zbor, Martin, hlavný partner: Mesto Martin. Hlavný koordinátor: Mgr. Janka Škulová, CVČ KAMARÁT, na ktorú sa môžete obrátiť s Vašimi otázkami. Zapojiť sa môžu všetky organizácie, ktoré chcú podať ruku a viesť ľudí správnym smerom a k úcte k človeku bez nenávisti.

Bambiriáda sa uskutoční v mestách Martin, Žilina, Námestovo, L. Mikuláš, Trstená, Ružomberok. Bambiriáda 2014 prebieha pod záštitou primátora mesta Martin. Je sprevádzaná mottom: „Podaj ruku...“. Ide o to, aby mladí ľudia začali pracovať s myšlienkou – „Úcta k človeku bez nenávisti – prijať názory a postoje iných ľudí, zabraňovať šikanovaniu, etnickým rozdielom, neriešiť farbu pleti, byť úctivý k starším, chorým či sociálne slabším. Spoločne chceme hľadať a eliminovať rozdiely medzi ľuďmi.

 

Bambiriáda 2014 sa zamerala na spoločné aktivity v každom meste

V tomto roku sa aktivity rozdelia do dvoch skupín:

1/ Stretnutie poslancov Žilinského samosprávneho kraja volebného obvodu, kde mesto patrí, s mladými ľuďmi a širokou verejnosťou. 

V bambiriádnom týždni každé mesto zorganizuje diskusné stretnutie, ktorého cieľom je spoznanie poslancov VUC. Náplňou stretnutia je diskusia k témam, ktorým sa poslanci venujú a ktoré ovplyvňujú život ľudí v uvedenom volebnom obvode. Mladí ľudia predstavia svoje očakávanie, môžu klásť otázky. Poslanci budú pozvaní aj na prezentačný deň.

2/ Aktivity, ktoré podporujú úctu k človeku.

Ide o zapojenie sa do európskej kampane „bez nenávisti na internete“. Bambiriádne aktivity „bez nenávisti“ alebo úcta k človeku, budú rozšírené aj mimo internetu formou aktivít, ktoré sme pre Vás pripravili.

 

Viac info: podrobné informácie a prihláška na stiahnutie

 

Budeme veľmi radi, ak sme Vás týmto článkom oslovili a pridáte sa k nám s pódiovým vystúpením detí, s ktorými pracujete, či s prezentáciou Vašej organizácie.

Autor: Mgr. Janka Škulová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn