nedeľa, 06 apríl 2014 21:03

Medzinárodný deň Rómov 2014

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Medzinárodný deň Rómov 2014 Medzinárodný deň Rómov 2014

Kultúra, tradície, šikovnosť a spôsob života ich robia výnimočnými. Rómovia si každý rok v apríli pripomínajú vlastné korene oslavou svojho medzinárodného dňa. Príďte ho zažiť aj Vy 8. apríla 2014 do Slovenského národného múzea v Martine – Etnografického múzea, kde Vám Rómovia predstavia svoju kultúru. Program Medzinárodného dňa Rómov sa bude konať od 14.00 do 16.30 hod.

Hlavným hosťom podujatia bude divadelný súbor Bakithan z Bardejova – Poštárky so svojím divadelným predstavením "Čistý ako ľalia“. V komédii, ktorá však v sebe nesie hlboké morálne posolstvo, budú dvaja mladí ľudia nastavovať zrkadlá svojim predstavám o sebe, šťastí a svete okolo nich. Zistia, že pravda nielen bolí, ale aj oslobodzuje. Divadelné predstavenie začne po 14.00 hod.

 

Do rómskeho vnútra nazrie aj umelecká výstava "Zrkadlenie duše“

Vernisáž sa uskutoční o 15.30 hod. Výstava bude prezentovať diela viacerých rómskych neprofesionálnych aj profesionálnych výtvarníkov, neprofesionálnych rezbárov, sochárov a kováčskych remeselníkov, časť produkcie ktorých tvoria aj umelecké predmety. Umenie hrá nesmierne dôležitú rolu nielen v živote jednotlivca, ale aj spoločenstva. Generátorom  tvorby pritom nie je len samotná osobnosť tvorcu, ale aj bezprostredné okolie a vôbec svet ako taký, názory a vzťah ku ktorým si vytvárame na základe vplyvu mnohých faktorov. Spektrum techník, farieb, materiálov, námetov, životných osudov a nastavených zrkadiel vlastnej duše rómskych tvorcov budú môcť návštevníci obdivovať do 30. mája 2014. Výstavu pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

 

Ôsmeho apríla sú okrem divadelného predstavenia pripravené aj aktivity pre najmladšiu generáciu

Od 15.30 budú pre ňu pripravené súťaže v speve a tanci, ako aj tvorivé dielne zamerané – v súvislosti s otvárajúcou sa výstavou – na výtvarné umenie. Organizátorom podujatia je Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v spolupráci s Mestom Martin a OZ Detská misia.

 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou

Začalo sa formovať na pôde niekdajšieho Etnografického múzea v Martine ako Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku v roku 2002. V roku 2004 sa transformovalo na Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Ako špecializované múzejné pracovisko v rámci svojho zamerania kladie dôraz na výskumnú, akvizičnú, dokumentačnú, metodicko – odbornú, prezentačnú a kultúrno - výchovnú činnosť. Prezentuje históriu rómskeho etnika, rómsku kultúru a informuje o ich špecifikách. Súčasťou zbierkového fondu múzea sú predmety dokumentujúce kultúru bývania, odievania, spôsoby získavania obživy, stravovania, vybrané oblasti spoločenskej kultúry, život a dielo významných rómskych osobností a umelecké aktivity Rómov.

 

Autor: SNM v Martine © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn