Reklama
streda, 09 apríl 2014 00:00

Husličky z javora, O zlatú guľôčku

Ohodnotiť túto položku
(16 hlasov)
Dievocká spevácka skupina pri DFS Turiec Dievocká spevácka skupina pri DFS Turiec

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom voľného času Kamarát zrealizovalo v tomto roku regionálnu súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru Husličky z javora a regionálnu nesúťažnú prehliadku sólistov spevákov O zlatú guľôčku. Podujatie sa konalo 5. apríla 2014 v Centre voľného času Kamarát v Martine.

Do súťaže Husličky z javora, ktorej víťazi postúpia na krajskú súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru, sa zapojili 3 detské ľudové hudby (1 nesúťažne) a 5 sólistov inštrumentalistov z okresu Martin, 10 detských speváckych skupín a 34 sólistov spevákov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Sólisti speváci sa zároveň zúčastnili prehliadky O zlatú guľôčku, v rámci ktorej porota vybrala 10 spevákov z I.kategórie a 6 spevákov z II.kategórie. Títo budú vystupovať na koncerte O zlatú guľôčku, ktorý sa bude konať v rámci 30.ročníka Turčianskych slávností folklóru. Predsedkyňou odbornej poroty bola Darja Čerpáková, učiteľka na ZUŠ Martin a Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Martine, členmi Marek Konček, vynikajúci muzikant, študent Akadémie umenia v Banskej Bystrici a Martin Bačiak, učiteľ, sólista inštrumentalista a ako aj ostatní členovia poroty, folklorista telom i dušou.

DĽH Javorček

Za turčiansky región na krajskú súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru Kubínske spievanky 2014, ktorá sa bude konať 27.4.2014 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne postúpili:

  1. I.       Kategória detské ľudové hudby:

Priamy postup: DĽH Javorček pri DFS Turiec Martin

Postup na odporúčanie: DĽH Bazalička pri DFS Kalužiar Martin

  1. II.    Kategória spevácke skupiny:

Priamy postup:

Okres Martin: Dievocká spevácka skupina pri DFS Turiec

Ores Turčianske Teplice: DSS Lúčik - dievčatá

Postup na odporúčanie:

Okres Martin: Dievčenská spevácka skupina pri DFS Buci

Okres Turčianske Teplice: DSS Lúčik - chlapci

DSS Lúčik - dievčatá

III. Kategória sólisti speváci:

Priamy postup:

Okres Martin: Kristína Mažgútová

Okres Turčianske Teplice: Nina Michalíková

Postup na odporúčanie:

Okres Martin: Magdaléna Žofia Boturová

Okres Turčianske Teplice: Viktória Vajzerová

IV. VI. Kategória sólisti inštrumentalisti:

Priamy postup:

Andrej Majerčík – heligónka

Postup na odporúčanie:

Samuel Havlín – pastierska 6 dierková píšťala

 

Na koncert sólistov spevákov O zlatú guľôčku, ktorý sa bude konať v júni v rámci 30.ročníka Turčianskych slávností folklóru porota vybrala:

  1. I.       Kategória:

Magdalénu Žofiu Boturovú, Emu Dvorštiakovú, Jakuba Velocha, Katarínu Kopčíkovú, Kristínu Záhorovú, Sebastiána Masaryka, Attilu Ledeczkého, Samuela Kružlica, Róberta Porubského a Ninu Michalíkovú,

  1. II.    Kategória:

Kláru Nogovú, Amiru Musovú, Viktóriu Vajzerovú, Alenu Babjakovú, Barboru Sýkorovú a Kristínu Mažgútovú.

 

Všetci mladí folkloristi predviedli obdivuhodné hudobné a spevácke výkony, za čo zožali veľký potlesk. Je nesmierne dôležité podporovať a rozvíjať u detí lásku k ľudovej piesni, folklóru a tradíciám. Prebudiť v deťoch pocit hrdosti na vlastnú kultúru a národ bude prínosom aj pre budúce generácie.

Členovia poroty - Darja Čerpáková, Marek Konček a Martin Bačiak

 

Autor: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn