streda, 16 apríl 2014 22:59

ZÁVER sociálneho projektu ESŠ v Martine – výsledná suma prekvapila všetkých!

ZÁVER sociálneho projektu ESŠ v Martine – výsledná suma prekvapila všetkých! ZÁVER sociálneho projektu ESŠ v Martine – výsledná suma prekvapila všetkých!

Tohtoročná Veľkonočná akadémia na Evanjelickej spojenej škole v Martine sa niesla v téme „Rodina je dar, ale...“. Touto témou chcela škola, jej pedagogický zbor aj desiatky študentov upozorniť na problém domáceho násilia, ktorému sa žiaci a študenti venovali v práve prebiehajúcom pôstnom období.

Láska k blížnemu v praxi

Veľkonočná akadémia predstavuje záver tohtoročného pôstneho sociálneho projektu Evanjelickej spojenej školy v Martine (ďalej ESŠ). Sociálny projekt mal za cieľ vysvetliť žiakom, rodičom, ale aj širšej verejnosti pojem "domáce násilie". Hlavným cieľom projektu bolo úsilie prakticky pomôcť zariadeniu Brieždenie v Kláštore pod Znievom.

Akadémia prebehla aj tento rok v Evanjelickom kostole v Martine, za účasti rodičov i starých rodičov, ale aj pracovníkov a klientov Centra pokoja z Kláštora pod Znievom, ktoré pomáha týraným matkám a deťom. Riaditeľke zariadenia p. Magdaléne Fillovej bol odovzdaný symbolický šek vo výške 2500 EUR, ktoré sú určené na pomoc týraným matkám a deťom z centra. Výsledná suma prekvapila všetkých, ktorí na projekte participovali. Z radov žiakov, pedagógov ale aj rodičov zaznel v martinskom evanjelickom kostole radostný potlesk.  

Za stovkami eur stojí nesmierna húževnatosť a pracovitosť žiakov ESŠ v Martine, ktorí v celom pôstnom období ukazovali, čo znamená láska k blížnemu v praxi. Sociálny projekt zameraný na pomoc núdznym sprevádzala totiž rada rozličných aktivít, besied a prednášok na tému domáceho násilia, jeho odhaľovania a správneho zachovania sa. Mladší žiaci pripravili v uplynulom období stovky chlebíčkov, šalátov alebo bagiet, zorganizovali dražbu portrétov svojich rodičov alebo predaj vlastných hračiek, aby mohli výťažok z týchto aktivít venovať na pomoc týraným matkám a deťom. Pravidelne tiež prispievali do svojich cent-boxov, ktoré boli umiestnené na viacerých miestach školských chodieb. Gymnazisti sa dokonca dobrovoľne stali otrokmi, aby mohli poslúžiť iným a za vydražené peniaze prispieť k rastúcemu finančnému obnosu.    

Rodina je dar, ale...

Symbolický šek vo výške 2500 EUR odovzdali Centru Pokoj z Kláštora pod Znievom zástupcovia štyroch na projekte spolupracujúcich evanjelických cirkevných zborov – Milan Kubík za Evanjelický cirkevný zbor v Martine, Marián Krivuš za zbor vo Vrútkach, Daniel Beňuch za ECAV Sučany a sestra farárka Margita Dieová zo Záručia. Pripojil sa k nim i riaditeľ ESŠ v Martine Jozef Sopoliga, ktorý sa poďakoval kolegom aj žiakom za ich plné nasadenie a ochotu urobiť niečo pre druhého. Vzápätí vyjadril potešenie z toho, že „okolo ESŠ v Martine sa vytvára komunita, ktorá má otvorené srdce pre pomoc blížnym.“

To, že krásy rodiny a domova sú veľmi krehké nám v krátkom programe Veľkonočnej akadémie pripomenuli žiaci 7. ročníka, ktorí predviedli scénku o tom, čo znamená domov v jeho pozitívnom i negatívnom zmysle. Domov znamená zažívať istotu, bezpečie, lásku a starostlivosť v každodennom živote. „Niekedy však stačí len málo a ľudia začnú ubližovať svojim najbližším“, pripomenuli žiaci. Vtedy lásku strieda obviňovanie, bezpečie nahrádza strach, istotu strieda tieseň a úzkosť a starostlivosť sa mení na presadzovanie vlastných záujmov. Najviac je ale smutné to, že v okamihu, kedy domov stráca svoju podstatu, nemení len svet dospelých, ale aj svet detí...

Odkaz pre vás – chráňte svoj domov

Riaditeľka centra M. Fillová poďakovala za štedrý dar a zaželala žiakom aj pedagógom stále úsilie „chrániť svoj domov, svoj pokoj a lásku vo svojich srdciach.“ S klientkami z centra pozdravili pedagógov, ale predovšetkým žiakov a ich rodičov aj krátkym programom. Záverečnou časťou Veľkonočnej akadémie na ESŠ v Martine bola burza výrobkov žiakov školy, ktorá sa konala v priestoroch Biblickej školy v Martine. Výťažok poputoval opäť na podporu tých, ktorí kvôli domácemu násiliu stratili priveľa...

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Články mesiaca

Oznamy

„MARTINSKÉ AQUACENTRUM“: urbanisticko-architektonická súťaž …

ÚHA mesta Martin vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbani...

Aktivity

PegaFun: tanečná škola, ktorá naučí deti tancovať aj vystupo…

Tanečnú školu Pegafun zaiste poznáte, pôsobí v Martine už 10 rokov. A nebude to ...

Príroda

Výrub v Jedľovinách: ide o obnovnú ťažbu

Vypiľovanie desiatok stromov v Jedľovinách v martinskej časti Kolónia Hviezda ro...

Spoločnosť

Už ste sa zviezli novou MHD do OC Tulip?

Martinčania dlhodobo čakali na zavedenie pravidelného autobusového spoja do OC T...

Spoločnosť

Združenie Matka a dieťa Turca pomáha, kde treba

Začiatkom marca 2018 sa uskutočnil už 11. ročník benefičného koncertu v podaní S...

Spoločnosť

Odbory odmietli ústretovú ponuku Kia Motors Slovakia

(Teplička nad Váhom) 10. apríl 2018 – Po tom, ako odborová organizácia ZO OZ KOV...

Podnikanie

Dobrota prináša do OC Galéria vôňu čerstvého pečiva

Tradícia, poctivosť a dobrota – to sú hodnoty novootvorenej prevádzky pekárne Do...

Zdravie

Na JLF UK po prvýkrát promujú zubní lekári

Akademický rok 2017/2018 sa stane jedným z historických míľnikov Jesseniovej lek...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineTV Severka
Mestská scéna Martin
Kino Strojár