štvrtok, 24 apríl 2014 00:00

Hasiči zastavili únik chemickej látky z cisternového vagóna na železničnej stanici v Hornej Štubni

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Hasiči zastavili únik chemickej látky z cisternového vagóna na železničnej stanici v Hornej Štubni Hasiči zastavili únik chemickej látky z cisternového vagóna na železničnej stanici v Hornej Štubni

V stredu 23. apríla 2014 krátko pred pol druhou hodinou poobede bol hasičom oznámený únik chemickej látky z cisternového vagóna na železničnej stanici v Hornej Štubni, okres Turčianske Teplice. Zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach a zo záchrannej brigády HaZZ v Žiline.

Po príjazde bolo zistené, že dochádza k vytekaniu kyseliny sírovej okolo ventilov vagónovej cisterny patriacej Nováckym chemickým závodom (NCHZ Nováky). Cisterna bola odpojená z vlakovej súpravy a zabezpečená proti pohybu. Keďže sa jednalo o veľmi nebezpečnú látku, bol vymedzený nebezpečný priestor a vyrozumené orgány pre riadenie krízovej situácie. Nakoľko sa železničná stanica nachádza v nezastavanej časti obce Horná Štubňa, nebola nariadená evakuácia osôb.

Zasahujúci príslušníci pracovali pod najvyšším stupňom ochrany v pretlakových oblekoch s dýchacími prístrojmi. Podarilo sa im dotiahnúť uvoľnené skrutky na ventiloch a tak zabránili ďalšiemu úniku, ktorý bol odhadnutý na cca 15 litrov. Privolaní hasiči z chemického družstva Záchrannej brigády HaZZ v Žiline vykonali dekontamináciu zasahujúcich príslušníkov a  monitoring ohrozeného priestoru a miesta zásahu. Neskôr sa dostavili na miesto udalosti pracovníci firmy NCHZ Nováky, ktorí za asistencie hasičov utesnili a vymenili poškodené ventile. K zraneniu ani usmrteniu osôb nedošlo. O udalosti bola informovaná Slovenská inšpekcia životného prostredia a Polícia.

 

Autor: KR HaZZ Žilina © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn