Reklama
štvrtok, 08 máj 2014 23:24

Hviezdoslavov Kubín jubiluje Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Hviezdoslavov Kubín jubiluje Hviezdoslavov Kubín jubiluje

Posledný aprílový týždeň patril recitátorom a umeleckému prednesu. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo krajské kolo celoslovenskej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa v celom Žilinskom kraji od roku 1996 nazýva Vajanského Martin. Najstaršia slovenská recitačná prehliadka v roku 2014 oslavuje – ide totižto o jubilejný 60. ročník. V slávnostnom duchu sa konalo i samotné otvorenie súťaže v Národnej dvorane Literárneho múzea v Martine v pondelok 28. apríla.

Hudobným vystúpením sa prezentovali žiaci Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa a umeleckým slovom sa prihovorila Anna Dubovcová z Turčianskych Teplíc, ktorá súčasne bola aj jednou z porotkýň. Na pôde Literárneho múzea privítala všetkých účastníkov PhDr. Ivana Danková, zástupkyňa riaditeľa múzea. V mene organizátora súťaže vystúpil Mgr. Radoslav Pančík, poverený riaditeľ TKS. Slávnostne i oficiálne krajské kolo tejto prestížnej súťaže otvorila Mgr. Monika Bebčáková z odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu Žilinského samosprávneho kraja. S organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže recitátorov oboznámil koordinátor súťaže PaedDr. Branislav Kohút.

 

Súťaž pokračovala aj v nasledujúci deň, kedy sa prezentovali študenti vysokých škôl i dospelí.

Recitovalo sa v šiestich vekových kategóriách, vždy osobitne v poézii a v próze. Prezentovala sa celá stovka recitátorov skoro z každého kúta  Žilinského kraja. Najstaršou účastníčkou súťaže bola pani Želmíra Mišutová z Martina, ktorá  pred mesiacom oslávila svoje 80. narodeniny. Krajské kolo Vajanského Martin poskytlo priestor  aj divadlám poézie a recitačným kolektívom v stredu 30. apríla v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine. Svoje inscenácie predviedlo 7 súborov, spolu 92 účinkujúcich, podľa vopred zostaveného programu. Účastníkom prehliadky bol k dispozícii informačný bulletin, ktorý na tento účel vydalo TKS. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať náš kraj na celoslovenskej prehliadke v Dolnom Kubíne v dňoch  20. - 23. júna t. r. Sú to:

 

I. kategória – poézia

Aneta Matúšová, Súkromná základná škola Dotyk Ružomberok

I. kategória – próza

Natália Maderová, Súkromná základná škola Dotyk Ružomberok

II. kategória – poézia

Samuel Poláček – ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

II. kategória – próza

      Ráchel Svetlošáková – Katolícka spojená škola Rajec

      Nina Jatyelová – ZŠ s MŠ Rabča – odporučená na celoslovenské kolo z 2. miesta

III. kategória – poézia

       Marianna Plošticová – ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

III. kategória – próza

       Agáta Brozová – Gymnázium Tvrdošín

IV. kategória – poézia

      Natália Fašanková -  Gymnázium M. M. Hodžu Lipt. Mikuláš

IV. kategória – próza

     Simona Gablíková – Gymnázium Veľká Okružná Žilina

V. kategória – poézia

     Anna Mišurová - Ružomberok

     Dana Sobolová – odporučená na celoslovenskú prehliadku z 2. miesta

V. kategória – próza

    Mária Koscelníková - Žilina

 

Kategória divadlá poézie

Divadelný súbor Fireball pri Literárno-dramatickom odboru Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku – inscenácia EVA – vedúca Anna Mišurová – počet účinkujúcich: 17

Divadlo poézie BEZMENA pri Základnej škole s materskou školou Babín a Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove – inscenácia Bez mena – vedúca PaedDr. Anna Kurčinová – počet účinkujúcich: 12 – odporučené na celoslovenskú prehliadku z 2. miesta

Kategória recitačné kolektívy

Detský recitačný kolektív Dobrozvíťazí pri Základnej umelecekj škole v Nižnej – inscenácia Večierok u Setergrenovcov - vedúca Mgr. Zdenka Brozová – počet účinkujúcich: 17

Detský recitačný kolektív LIENKYpri Základnej škole s materskou školou Novoť – inscenácia Pltník - vedúca Mgr. Milada Zavoďančíková – počet účinkujúcich: 17 – odporučené na celoslovenskú prehliadku z 2. miesta.

 

Autor: PaedDr. Branislav Kohút © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn