štvrtok, 08 máj 2014 23:40

Literárno-hudobno-obrazové pásmo a výstava o Jozefovi Murgašovi

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Literárno-hudobno-obrazové pásmo a výstava o Jozefovi Murgašovi Literárno-hudobno-obrazové pásmo a výstava o Jozefovi Murgašovi

V rámci európskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa v sobotu 17. mája 2014 od 17. hodiny uskutoční v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine kultúrny program na počesť Jozefa Murgaša. Bol osobnosťou, ktorá sa zapísala do svetových dejín v oblasti objavovania bezdrôtovej telegrafie a do počiatkov tvorenia Česko-Slovenska. Preto pri tohtoročnom 150. výročí jeho narodenia a 85. výročí úmrtia bol zaradený do kalendára svetových osobností UNESCO.

Jozef Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v dedinke Tajov pri Banskej Bystrici. Nadobudol teologické a výtvarné vzdelanie, ale pre nepriaznivú situáciu emigroval z Uhorska do Ameriky, kde organizačne, ekonomicky, duchovne aj kultúrne budoval slovenskú farnosť v pennsylvánskom meste Wilkes-Barre. Tam v širokej miere uplatnil všetky svoje vedomosti, schopnosti aj umelecké nadanie. Ako vedec objavil nový spôsob rádiotelegrafie bez drôtu, čím sa významne zapísal do svetových dejín rádiotelekomunikácie. Jeho úspechy pritiahli pozornosť viacerých vedcov a politikov, napr. svetoznámeho vynálezcu T. A. Edisona, talianskeho vynálezcu a podnikateľa  G. M. Marconiho, vedcov pennsylvánskej univerzity, amerického prezidenta T. Roosevelta i odborníkov amerických námorných síl. Po vypuknutí  prvej svetovej vojny pomáhal vymaneniu sa Slovákov z Rakúsko-Uhorska a prispel k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pri návšteve Česko-Slovenskej republiky v roku 1920 ho však v Prahe neprijali ani do vedeckých, ani do pedagogických služieb, preto sa  vrátil do Ameriky, kde 11. mája 1929 vo Wilkes-Barre umrel.

 

Jadro programu Literárneho múzea SNK tvorí literárno-hudobno-obrazové pásmo o Murgašovom živote a diele, obohatené  premietaním ukážok z dokumentárnych aj hraných filmov o Jozefovi Murgašovi. Súčasťou programu bude i otvorenie výstavy o jubilujúcej osobnosti pod rovnakým názvom, aký nesie celý program – Počuje ma niekto? Použité vecné a galerijné zbierky i filmové ukážky pochádzajú z fondov Literárneho múzea SNK v Martine. Historické fotodokumenty poskytol Literárny archív Slovenskej národnej knižnice a Archív Matice slovenskej.

 

Výstava: Počuje ma niekto? Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia a 85. výročia úmrtia Jozefa Murgaša

Kultúrny program: Literárno-hudobno-obrazové pásmo o živote a diele Jozefa Murgaša s použitím historických fotografií a ukážok zo 4 filmov.

Organizátor: Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martine

Autor scenára programu aj výstavy: M. Rapošová

Grafické riešenie výstavy: D. Jesenská

Skeny a fotografie: R. Ondrašovič

Technické riešenie výstavy: E. Bieliková, D. Jesenská

Réžia umeleckého programu: E. Kalnická

Technické a publikačné zabezpečenie: R. Ondrašovič, A. Brázdová, D. Paulďurová

Miesto konania: Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice, Ul. M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin

Termín konania: 17. mája 2014 od 17. hod.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková© Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn