pondelok, 31 december 2012 00:11

Turiec Online Vám v roku 2013 prinesie mnoho nového.

Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)
Turiec Online Vám v roku 2013 prinesie mnoho nového. Turiec Online Vám v roku 2013 prinesie mnoho nového.

Váš nový internetový portál vznikol len pred niečo vyše mesiacom a už teraz sa teší vysokej návštevnosti a obľúbenosti. Jeho cieľom je prinášať profesionálne a objektívne spravodajstvo nie len z miest ale aj okolitých obcí, podporiť v našom regióne rozvoj kultúry, spoločenských aktivít, neziskových združení aj regionálnych podnikateľov.

Úloha založiť a riadiť takýto portál nie je jednoduchá, ale prvotný štart sme zvládli a pokračujeme ďalej. Sme veľmi radi, že nás osobne podporili primátori miest, starostovia aj rôzne kultúrne a regionálne inštitúcie, združenia a kluby. Rok 2013 bude preto aj v znamení zodpovednosti a profesionality. Chceme naďalej rozširovať dobré povedomie o regióne Turiec, podporiť kultúrne a športové aktivity. Plánujeme aj akcie na podporu zamestnanosti a podnikania v oblasti regionálneho rozvoja a turizmu vďaka prednáškam a rôznym marketingovým aktivitám.

Región Turiec má veľký potenciál stať sa vyhľadávanou lokalitou domácich aj zahraničných turistov v ktoromkoľvek ročnom období. Treba však poznamenať, že v Turci sa nachádza viacero organizácii na podporu cestovného ruchu, ktoré by sa mali zjednotiť a prinášať viac výsledkov. Chceme pomôcť aj týmto organizáciám a to nie len z hľadiska mediálnej podpory. Portál Turiec Online vyzýva preto aj týmto spôsobom všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcť rozvoju cestovného ruchu a zamestnanosti v našom regióne, aby tak urobili a kontaktovali nás.

Spolu dokážeme viac a výsledkom budú viditeľné zmeny a rast regiónu.

 

Ďakujem Vám za prejavenú dôveru,

Matej Bórik, zakladateľ a šéfredaktor portálu Turiec Online.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie