streda, 21 máj 2014 00:00

Študenti Evanjelického gymnázia sa angažujú v boji proti korupcii

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Študenti Evanjelického gymnázia sa angažujú v boji proti korupcii Študenti Evanjelického gymnázia sa angažujú v boji proti korupcii

Občianske združenie protikorupcii.sk  vyhlásilo literárnu súťaž s názvom CHCEME ŽIVOT BEZ ÚPLATKOV A KORUPCIE. Zúčastniť sa jej mohli žiaci druhého stupňa základných škôl ako aj žiaci stredných škôl a učilíšť. Podľa toho boli účastníci rozdelení do dvoch vekových kategórii. Víťazkou súťaže v rámci stredných škôl sa stala študentka Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine Andy Snováková.

Celkový počet zaevidovaných trestných činov korupcie na Slovensku za minulý kalendárny rok dosiahol  výšku 370 trestných činov. Obvinených z trestného činu korupcie bolo až 105 ľudí. Aktivity strategického plánu boja proti korupcii môžu vhodne doplniť aj občianske iniciatívy, ktoré pozitívne prispievajú k osvete a snahám o znižovanie tejto trestnej činnosti. Jednou z takýchto organizácii je aj občianske združenie Proti korupcii, ktoré sa usiluje o „poskytovanie pomoci v boji proti korupcii a klientelizmu, ale aj o odhaľovanie prípadov korupcie a zneužívania verejných zdrojov.“ Združenie si uvedomuje, že témy, zamerané na boj proti korupcii sú v spoločnosti viac ako potrebné a skutočne vítané. Súťaž zorganizovalo s cieľom priniesť túto vysoko aktuálnu tému aj medzi študentov stredných škôl.  Študenti sa o súťaži dozvedeli vďaka jej dobrej propagácii na školách. Téma boja proti úplatkom a korupcii oslovila navyše aj pedagógov, a tak sa hlavná myšlienka súťaže zakrátko stala obsahom nie jednej vyučovacej hodiny.

 

Počiatočný nezáujem

Napriek výraznej angažovanosti zo strany organizátorov súťaže študenti Evanjelického gymnázia v Martine spočiatku váhali, či sa zapoja do súťaže. „Nikto z nás o súťaž nejavil príliš veľký záujem aj napriek tomu, že hlavná cena bola pomerne atraktívna a to športový bicykel“, spomína študentka 1. ročníka a víťazka súťaže Andy Snováková. Na Evanjelickom gymnáziu v Martine začala participácia študentov na súťaži napríklad na podnet pedagóga. „Naša pani učiteľka stratila nervy s naším nezodpovedným prístupom a rozhodla sa nám za trest, za nevypracovanú domácu úlohu, udeliť napísanie eseje na tému korupcia“, spomína Andy. Úlohu premýšľať o korupcii dostali gymnazisti krátko po tom, ako školu navštívil bývalý investigatívny novinár Tom Nicholson, s ktorým mali študenti besedu na túto tému. „Novinár Tom Nicholson nám o korupcii v súvislosti s kauzou Gorila povedal viac než dosť, a tak sme mali dostatok informácii na spracovanie tejto témy“, vysvetľuje proces poznávania korupčných praktík víťazka súťaže.

 

Istou výzvou pre každého súťažiaceho a súčasne autora eseje bolo zvolenie konkrétnej témy, ktoré predstavovali dva okruhy otázok. Cieľom prvého okruhu tém bolo popísať osobný styk jednotlivca s korupciou a z toho vyplývajúce úvahy o korupcii a jej dôsledkoch pre spoločnosť. Prváčka Evanjelického gymnázia v Martine Andy Snováková si vybrala tému z druhého okruhu, ktorý riešil problém korupcie skôr z teoretického, resp. úvahového hľadiska. Zamýšľala sa na tým, prečo musia ľudia dávať úplatky, prečo niektorí politici klamú a prečo vôbec ku korupcii v našom štáte dochádza?

 

Pravda a čistota srdca je VIAC

„Rozhodla som sa písať úvahu na tému „Pravda a čistota srdca je viac ako život v klamstve a podvádzaní“ a neľutujem, popisuje Andy a dodáva, že sa jej o tejto téme písalo pomerne dobre, „keďže je korupcia v dnešnej dobe a politike dosť rozšírená téma.“ Andy pokračuje: „Pred písaním eseje som si spomenula na školskú besedu s novinárom T. Nicholsonom, ktorá bola viac ako poučná, ďalej som si o korupcii naštudovala ešte niečo viac a zamyslela sa nad príkladmi. Potom som to všetko už len hodila na papier.“

 

Pojem korupcia nie je v súčasnom právnom poriadku presne definovaný a nemá ani jednotnú definíciu, ktorá by vystihovala spoločné znaky všetkých rozličných foriem korupčného správania. V celom svete má však korupcia jedného spoločného menovateľa. Je ním snaha o jej zníženie. Či už teda pod pojmom korupcia rozumieme prijímanie úplatku, podplácanie, nepriamu korupciu alebo volebnú korupciu (pozri Trestný zákon § 328 – §336a), dôležitým sprievodným javom týchto skutkov je úsilie širokej spoločnosti o ich maximálny možný pokles.

Z tohto dôvodu je potrebná široká edukácia aj v oblasti protikorupčných aktivít. Jednou z nich bola aj súťaž pre žiakov druhého stupňa základných, stredných škôl a učilíšť. Víťazka súťaže A. Snováková oceňuje aj snahu svojej učiteľky zapojiť vlastných žiakov do aktivity, ktorá presahuje štandardný rámec stredoškolského vzdelávania gymnaziálneho typu. „Pravdou je, že viac ako pre vlastný záujem som esej písala pre spokojnosť pani učiteľky. A keďže jej sa moja esej páčila, rozhodla som sa poslať ju aj do súťaže“, spomína Andy a dodáva, že na jej vlastné prekvapenie sa esej „nepáčila len učiteľke, ale aj súťažnej porote.“ Aký bol výsledok? „Ani neviem ako, ale prišla som k novému bicyklu“, dodáva s úsmevom študentka martinského Evanjelického gymnázia.


 

Autor: Andy Snováková, Hedwiga Tkáčová  © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online

Doprava v regióne