štvrtok, 22 máj 2014 00:00

V Múzeu slovenskej dediny oslávili 200 rokov nórskej ústavy Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
V Múzeu slovenskej dediny oslávili 200 rokov nórskej ústavy V Múzeu slovenskej dediny oslávili 200 rokov nórskej ústavy

V sobotu 17. mája oslávili Nórski študenti za účasti nórskej veľvyslankyne Ingy Magistadovej Deň ústavy Nórskeho kráľovstva. Nórska ústava bola prijatá v roku 1814, takže zároveň si pripomenuli 200-té výročie jej vzniku.

Podujatie zorganizovalo Nórske veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s nórskymi študentmi v Martine a študentskou organizáciou ANSA. Stretnutie venované oslavám ich štátneho sviatku sa konalo už tradične v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. Z úst viceprimátora mesta Martin Ing. Alexandra Lilgeho zazneli pri tejto príležitosti slová chvály a vďaky: "Som vďačný mimoriadne schopnému vedeniu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, ktorá sa študentom snaží vytvárať v meste čo najlepšie podmienky preto, aby si z neho odniesli len tie najkrajšie spomienky. Naše mesto sa im stalo na niekoľko rokov druhým domovom a mnohí sa už stihli oboznámiť s jeho pamätihodnosťami, históriou aj okolitou prírodou. Vedeniu lekárskej fakulty treba poďakovať aj za to, že výsledky, ktoré fakulta dosahuje patria dlhoročne medzi najlepšie a za posledné roky sa stala lídrom na Slovensku. Vďaka patrí samozrejme aj študentom, ktorí sa o to pričinili svojimi vynikajúcimi výsledkami."

 

V roku 1814 dostalo Nórsko jedinečnú možnosť napísať si vlastnú ústavu a urobiť prvé kroky k vlastnej samostatnosti. Z ústav, ktoré sa používajú dodnes, je nórska ústava najstaršou v Európe a druhou najstaršou celosvetovo. V dobe jej vzniku bola považovaná za radikálnu, pretože vznikla pod vplyvom nových politických a spoločenských pomerov v Európe a Amerike. Jadrom ústavy sú princíp ľudovej suverenity, deľba moci a individuálne slobody, ktoré sú dodnes kľúčovými hodnotami demokratického zriadenia v Nórsku.    

Prijatie nórskej ústavy urýchlila Zmluva z Kiel zo 14. januára 1814

Vtedy bolo Nórsko súčasťou absolutistickej dánsko-nórskej monarchie, ktorá podporovala Napoleóna. Kráľ Frederik VI bol nútený opustiť nórske územie a odísť do Švédska, ktoré si už dlho želalo dosiahnuť kontrolu nad Nórskom. Zmluva však bola napadnutá Nórmi a ich miestokráľom Christianom Frederikom. V Eidsvolle sa začiatkom 1814 roku stretlo ústavodarné zhromaždenie, aby sa spísala ústava pre nezávislé Nórsko. 17. mája 1814 bola podpísaná ústava a princ Christian Frederik bol zvolený za kráľa Nórska. Neskôr toho istého roku, po krátkej vojne medzi Nórskom a Švédskom sa začali rokovania, ktorých výsledkom bolo odvolanie kráľa Christiana Frederika a založenie personálnej únie medzi Nórskom a Švédskom, v súlade s princípmi nórskej ústavy. Kráľ Karol XIII Švédsky bol zvolený za kráľa Nórska, nie však na základe Zmluvy z Kiel, ale na základe rozhodnutia nórskeho parlamentu (Storting). Kráľ uznal, že Nórsko môže mať svoju vlastnú ústavu, ktorá by pripúšťala široké právomoci nórskemu parlamentu a vláde. V roku 1905 bola Únia so Švédskom rozpustená mierovou cestou.

Autor: Mira Kováčová, The Royal Norwegian Embassy in Bratislava © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online