pondelok, 02 jún 2014 19:41

Do školských lavíc deti vrátili svojich rodičov

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Do školských lavíc deti vrátili svojich rodičov Do školských lavíc deti vrátili svojich rodičov

Oslava učenia patrí na Evanjelickej spojenej škole v Martine medzi nesmierne obľúbené aktivity. Zameriava sa na ukážku schopností a zručností žiakov a ich následné predstavenie rodičom. Každá trieda si môže svoju „oslavu“ pripraviť podľa vlastných predstáv. Spoločne so svojimi rodičmi, a dokonca starými rodičmi či súrodencami strávili aj žiaci 6.A na Evanjelickej spojenej škole v Martine nezabudnuteľné popoludnie.

Oslava učenia v triede šiestakov vrátila do školy a školských lavíc tentokrát rodičov. Cieľom bolo preveriť ich dávno nadobudnuté vedomosti zo slovenčiny, biológie, fyziky a chémie, či dokonca občianskej náuky, geografie alebo telesnej výchovy. Ich deti a súčasne žiaci na Evanjelickej spojenej škole v Martine (ESŠ) nezabudli na nič, a tak si rodičia mohli byť istí, že „vedomostná previerka“ v réžii ich vlastných detí bude úplná :)

 

Diktát na úvod

„Hoci to znie to trošku strašidelne, išlo predovšetkým o zábavu a spoločne strávené chvíle“, pripomenula cieľ Oslavy učenia v 6.A triede triedna učiteľka Monika Záborská. Žiaci na seba bez väčších problémov zobrali úlohu učiteľov a rodičia sa stali, po rokoch, opäť žiakmi. „Program Oslavy učenia sa na pôde ESŠ začal diktátom, ktorý všetci účastníci zvládli výborne, pretože sa vôbec nenechali zastrašiť“, s úsmevom popisuje M. Záborská. Rodičia sa následne rozdelili do menších skupiniek, aby mohli prechádzať cez rôzne stanovištia a tým plniť úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci. Úlohou rodičov bolo nevzdať sa, byť úspešní a nazbierať čo najviac bodov.  

 

Poznávanie stromov a morzeovka

Pokyny ku konkrétnym aktivitám žiaci vysvetlili bravúrne. Spomedzi všetkých príkladov najskôr nahliadneme na hodinu telesnej výchovy, kde žiaci podrobne vysvetlili princíp hádzania lopty do koša, alebo streľbu na bránku, vyplnenú kartónom tak, aby bol zásah platný iba v tom prípade, ak sa rodičia trafenia do vystrihnutého otvoru. Na hodine biológie rodičia s úsmevom na tvári sadili kvetiny alebo určovali listy rôznych druhov stromov. Ani geografia nesklamala. Rodičia sa popasovali s morzeovkou, a teda s medzinárodnou abecedou „bodiek a čiarok“, pozostávajúcou z rozličných telegrafných signálov, ktoré zodpovedajú jednotlivým písmenám a čísliciam. Na občianskej náuke si žiaci pre svojich rodičov, súrodencov a starých rodičov pripravili rôznorodé pamäťové cvičenia a fyziku a chémiu vyplnili pútavou prezentáciou o vode.

Poctivo preverené vedomosti

Vyučovanie sa samozrejme nezaobišlo bez overenia nadobudnutých výsledkov, a preto sa rodičom ušiel aj jeden vedomostný kvíz. Keď sa v závere Oslavy učenia spočítali všetky body, vyhlásila sa víťazná skupinka rodičov – žiakov. Sladkú odmenu rodičia posunuli svojim ratolestiam, čím sa radosť zo spoločného času pri zábavných aktivitách minimálne strojnásobila. Napokon, „deti si sladkú odmenu zaslúžili za prípravu krásneho programu“, dodáva uznanlivo triedna učiteľka šiestakov Monika Záborská. „Výborne sme sa cítili, veľa sme sa nasmiali a hlavne sme zistili, že to tie naše deti vôbec nemajú ľahké. Ešte raz vďaka za organizáciu,“ uznanlivo dodáva jedna z mamičiek v závere stretnutia.


 

Autor: Monika Záborská, Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne