nedeľa, 08 jún 2014 00:00

Obrazové kultúrne dedičstvo – Farebná fotografia (Poznaním k záchrane)

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Obrazové kultúrne dedičstvo – Farebná fotografia  (Poznaním k záchrane) Obrazové kultúrne dedičstvo – Farebná fotografia (Poznaním k záchrane)

Jednou zo súčastí nášho kultúrneho dedičstva sa už zanedlho stane aj farebná fotografia, ktorá sa  stala dostupnou širokej verejnosti v 30. rokoch minulého storočia a pretrvala prakticky do súčasnosti. To, ako uchrániť obrazové kultúrne dedičstvo a jeho nosiče pred znehodnotením, predstaví výstava Obrazové kultúrne dedičstvo – Farebná fotografia (Poznaním k záchrane). V Slovenskom národnom múzeu v Martine ju budete môcť navštíviť od 11. do 30. júna 2014.

Farebná fotografia má nielen jedinečný informačný charakter, ale je aj veľmi zaujímavým dobovým technologickým svedectvom. Ľudia  neustále oceňujú a uvedomujú si, čo znamená priamy dotyk s dochovanou minulosťou a dôležitou úlohou je túto minulosť udržať v použiteľnom stave čo najdlhšie. Aby sme to dokázali, musíme poznať príčiny prirodzeného starnutia materiálov, ktoré obrazovú informáciu tvoria, ale aj následky, ak sa predmet nášho záujmu – fotografia či napríklad diapozitív – dostane do situácie, v ktorej dochádza k jeho urýchlenému starnutiu.

 

Výstava Obrazové kultúrne dedičstvo – Farebná fotografia (Poznaním k záchrane) poukazuje na to, čo všetko je možné a potrebné urobiť, aby sa poodhalili príčiny degradácie materiálov, ktoré nesú špecifickú obrazovú informáciu. Len najširšie poznanie problematiky môže byť zárukou, že naše kroky k vedomej záchrane tejto časti kultúrneho dedičstva, budú skutočne efektívne a predĺžia životnosť pôvodnej informácie čo najviac. Výstavu pripravila Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Teoretickú časť dopĺňajú zbierkové predmety – fotografie, fototechnika a publikácie zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine. Výstava vznikla s podporou projektu "Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva“ OP „Výskum a vývoj“ spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Autor: Milena Kiripolská © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn