pondelok, 09 jún 2014 20:36

Nový správca Matice slovenskej: Matica potrebuje reálny reštart

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Nový správca Matice slovenskej: Matica potrebuje reálny reštart Nový správca Matice slovenskej: Matica potrebuje reálny reštart

Na sto päťdesiate tretie výročie Memoranda slovenského národa, považovaného za základný dokument  politickej histórie nášho národa, zasadal piatykrát výbor Matice slovenskej vo svojom funkčnom období. Okrem riešenia vážnej ekonomickej situácie v ustanovizni, ďalších šetriacich opatrení na mzdách zamestnancov zvolili aj nového správcu Matice slovenskej. Stal sa ním Maroš Smolec, súčasný šéfredaktor Slovenských národných novín.

Z prítomných dvadsiatich šiestich členov VMS, podporili  ho sedemnásti, osem bolo proti, jeden nehlasoval.  Podľa vyjadrenia nového správcu MS je to pre neho výzva. „V percentuálnom prepočte hlasov prítomných členov som získal podporu takmer sedemdesiat percent prítomných členov. Považujem to za podporu mojej vízie na najbližšie obdobie do konca roku 2014, kde sa budem snažiť šetriacimi opatreniami stabilizovať ekonomickú situáciu Matice. A od jesene začať pracovať na reálnom rozpočte na rok 2015, ktorý bude vychádzať z jasných a reálnych príjmov ustanovizne zo strany Ministerstva kultúry SR a z vlastných zdrojov. Samozrejme aby sa zachovala zákonná povinnosť a úloha Matice. Matica potrebuje skutočne reštart,“ uviedol nový správca M. Smolec.

 

  • REGIONÁLNA KULTÚRA

Výbor pokračoval v šetriacich opatreniach na Domoch Matíc a Oblastných pracoviskách MS. Podľa schváleného návrhu sa v tomto segmente prepustí desať zamestnancov z celkového počtu tridsaťosem a šetrenie by v novom roku mohlo predstavovať vyše stodvadsaťtisíc eur. Matičiari opäť rokovali o rozpočte na rok 2014. Prijali jeho východiská, keďže musia do definitívneho návrhu zakomponovať šetriace opatrenia z opatrení na úrovni regionálnej matičnej kultúry.  Pred predložením návrhu rozpočtu na tento rok sa musí presne stanoviť výpadok zdrojov. Výbor súhlasil aj so vzatím kontokorentného  úveru aj s povinnosťou záložného práva na niektorú z nehnuteľností MS.

 

  • ŠETRENIE POKRAČUJE

Predseda finančnej komisie MS Viliam Oberhauser, ktorý zodpovedá za prípravu vyrovnaného rozpočtu, uviedol, že  matičiari musia šetriť naďalej na úrovni niekoľko stotisíc eur. Opatrenia budú obsahovať okrem šetrenia aj odpredaj prebytočného majetku ustanovizne. Výbor prijal jediné obmedzenie v možnostiach šetrenia, a to vo vzťahu, že bez súhlasu najvyššieho orgánu valného zhromaždenia MS nebude môcť Matica odpredať ani založiť akcie tlačiarne Neografie, akciovej spoločnosti.

 

Autor: Informačné ústredie Matice slovenskej © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn