štvrtok, 12 jún 2014 19:07

Budovanie dobrého mena svojej školy – dvojitá výhra

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Budovanie dobrého mena svojej školy – dvojitá výhra Budovanie dobrého mena svojej školy – dvojitá výhra

Študenti Evanjelického gymnázia v Martine sa vcelku aktívne zapojili do novinárskej súťaže. Gymnazisti písali o študentských aktivitách na sociálnej sieti, a tým sa správy o vzdelávaní, trávení voľného času a pomoci širšej komunite, ktorá je pre školu typická, šírili do blízkeho i ďalekého okolia.

Cieľom súťaže bolaprezentácia vzdelávacieho programu Evanjelického bilingválneho gymnázia (EGMT) na sociálnych sieťach. Gymnazisti sa svojej role novinára – investigatívca zhostili výborne. Po krátkej inštruktáži o možnostiach písania novinárskej správy, jej základných častí a spôsobe jej prezentovania v médiách, začali po sociálnej sieti putovať články, zamerané na školský život a trávenie voľného času teenagera.

 

Svoju školu predstavili žiaci v podobe šiestich atraktívnych tém – školu prezentovali ako VESELÚ, KAMARÁTSKU, FUN IN ENGLISH, SPOLOČENSKÚ, TVORIVÚ a VÝNIMOČNÚ. Rodičia, priatelia školy aj širšia verejnosť sa vďaka tejto aktivite gymnazistov dozvedeli množstvo zaujímavých správ. Predovšetkým však mali možnosť nahliadnuť do vyučovacieho procesu a vnímať ho očami svojho dieťaťa.

 

Novinárske príspevky našich žiakov priniesli informácie o školskej olympiáde v anglickom jazyku, správu o nácviku Antigony na hodine drámy, pohľad do debatného klubu či predstavenie súťaže na tému nelegálneho obchodovania s ľuďmi. Do slovenského mediálneho priestoru sa tak dostalo množstvo pozitívnych správ na aktuálne spoločenské a kultúrne témy, ktoré, veríme, sú želanou alternatívou k dominantnému negatívnemu spravodajskému prúdu. Súťaž nemala len ohlas v širšej komunite, ale priniesla navyše aj želaný výsledok. Na Evanjelickom gymnáziu v Martine sa vytvoril tím študentov, ktorí vyhrali dvojako. Domov si odniesli nielen atraktívnu výhru, ale aj vedomie, že sa stali mladými novinármi a v svojej škole aj prispievateľmi k budovaniu jej dobrého mena v našom regióne.

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne