Reklama
piatok, 27 jún 2014 22:24

Výstava: Z depozitu na svetlo

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Výstava: Z depozitu na svetlo Výstava: Z depozitu na svetlo

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martine pripravilo letne ladenú  výstavu z výberu mobiliárov niekoľkých slovenských spisovateľov a spisovateliek  uplynulého storočia. Chce ňou priblížiť reálie i dobovú atmosféru, v ktorej žili a tvorili vybrané osobnosti slovenskej klasickej modernej literatúry.

Výstava predstavuje časť pozostalostí  troch spisovateľských generácií Čajakovcov, literárneho vedca, jazykovedca a správcu Matice slovenskej Jozefa Škultétyho, jeho nástupcu a významného prozaika i maliara Jozefa Cígera Hronského, poetky Maše Haľamovej a prekladateľky Zory Jesenskej. Múzejní pracovníci sa o to pokúsili vytvorením náznakov ich salónov, v ktorých  návštevníci  výstavy dostanú príležitosť posedieť si v kreslách uvedených spisovateľov, poznávať ich knižnú tvorbu a obdivovať výtvarné originály, pochádzajúce zo zbierok Literárneho múzea.

 

Na výstave je exponovaných viac ako sto kusov rôznych vecných muzeálnych pamiatok (nábytok, gramofón, hodiny, lampy, albumy) z bohatého zbierkového fondu Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice. Výstava je určená všetkým milovníkom muzeálnych prezentácií a kultúrnej verejnosti, ktorí radi uniknú pred letným ruchom spojeným s atakmi na zmysly a horúcim slnkom.

 

Názov výstavy: depozitu na svetlo

Podnázov:        Výnimočné posedenie v kreslách spisovateľov

Organizátor:     Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice Martin

Čas konania:    1. júl  -  9. august 2014

Miesto konania: Galéria literatúry a umenia Literárneho múzea SNK, Ul. M. R.     

                         Štefánika 11, 036 01 Martin

Realizačný tím: Jarmila Kováčová, Dana Jesenská,  Adriana Brázdová, Emília

                         Bieliková, Mária Rapošová, Radoslav Ondrašovič

 

Autor: Mgr. Zuzana Stančíková, PhD. manažérka publicity DIKDA © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn