Vytlačiť túto stránku
pondelok, 07 júl 2014 21:38

14. ročník Letnej biblickej školy: Radosť z toho, že sme boli nájdení

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
14. ročník Letnej biblickej školy: Radosť z toho, že sme boli nájdení 14. ročník Letnej biblickej školy: Radosť z toho, že sme boli nájdení

Množstvo detí vo farebných tričkách, veselí vedúci, angličtina a na prvý pohľad viditeľná zábava! Na Memorandovom námestí v Martine sme sa uplynulý týždeň tešili už zo 14. ročníka Letnej biblickej školy.

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj Letná biblická škola (ďalej LBS), ktorú organizuje Biblická škola v Martine. Tento rok sa na nej stretlo 230 detí vo veku od 3 do 11 rokov. Deti tvorili spolu 9 tímov. Zásadu „kto spieva, dvakrát sa modlí“, ktorú hovoril už sv. Augustín.“, sme počas letnej biblickej školy dodržiavali naplno. Okrem spievania sme aj športovali, zabávali sa, sledovali divadielka a počúvali pútavé biblické príbehy, ktoré spoločne pripomínali dôvod na radosť z toho, že sme boli nájdení naším Bohom.

 

Hneď v prvý deň sme si pripomenuli prvú skúsenosť Ježiša Krista s učením v chráme. (Lk 2:41-52) Ďalší deň sme zase vyšli na more, aby sme spolu s učeníkmi Šimonom, Ondrej a Jánom lovili ryby a uvedomili si, aké dôležité je hlásať evanjelium blížnym a stať sa „rybármi ľudí“ (Lk 5:1-11). Tretí deň nás Biblia vyviedla na lúku, aby sme spolu s pastierom – Ježišom – hľadali milovanú stratenú ovečku (Lk 15:1-10). Ježiš nás aj v štvrtý deň vyzval k milovaniu svojich blížnych tak, ako milujeme seba (Lk 10:25-37). Letnú biblickú školu sme ukončili piatkovým veršom z Evanjelia podľa Marka, v ktorom nás Boh vyzýva k tomu, aby sme k Nemu s láskou privádzali ostatných (Mk 2:1-12).

 

Letná biblická škola prebiehala päť dní. Jej záverom bol atraktívny program detí, ktorý prebiehal v popoludňajších hodinách na Memorandovom námestí v Martine. Program pred Evanjelickým kostolom si prišli pozrieť desiatky rodičov, starých rodičov a lektorov z Minnesoty. Bohdan Hroboň, riaditeľ Biblickej školy v Martine vo svojom príhovore ocenil pomoc z radov študentov Katedry náboženských štúdií Žilinskej univerzity a žiakov Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorých označil za ovocie doterajších rokov LBS. „Mnohí z týchto študentov a žiakov boli pred štrnástimi rokmi deťmi a prvými účastníkmi Letnej biblickej školy. O to krajšie je vidieť ich dnes zapojených v praktickej službe mladším kamarátom.“ B. Hroboň predal slovo Paulovi Bergeimu, vedúcemu projektu Vision Slovakia, prostredníctvom ktorého do Martina každé leto prichádza slúžiť niekoľko desiatok amerických priateľov. P. Berge ocenil šikovnosť detí, vyzdvihol úsilie rodičov pri ich výchove a poďakoval sa za dôveru, s ktorou rodičia svoje deti každý rok privádzajú na Letnú biblickú školu.

 

Letná biblická škola v Martine začala v roku 2001, kedy do Martina zavítali Američania z cirkevného zboru St. Andrew´s v Minnesote, aby pre slovenské deti pripravili anglicko-kresťanský tábor. Spolupráca amerických partnerov s Biblickou školou sa rozvinula a každý rok rastie na základe spoločného cieľa. Je ním túžba ukázať, že viera v pána Boha nie je len o nejakých pravidlách alebo striktných odriekaniach, ale že dokážeme hovoriť o Pánu Bohu a mať spolu dobrý čas, a tým dať deťom najavo, že kostol neznamená len nedeľné Bohoslužby, ale aj živé spoločenstvo bratov a sestier, ktoré všetci budujeme. LBS je zameraná aj na výučbu angličtiny. Americkí lektori sú tu preto, lebo chcú deti učiť základné kresťanské pravdy. Popritom učia deti angličtinu a aj oni sami sa učia základné slovenské slovíčka, čo je častokrát veľmi zábavné. Za tento spoločný čas sme všetci nesmierne vďační!

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky