štvrtok, 10 január 2013 22:07

Kontroverzná výstava Turčianskej galérie: Oltáre súčasnosti. Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Matúš Lányi: Posledná večera, 2006. Matúš Lányi: Posledná večera, 2006.

Výstava je zložená z viacerých, medzi sebou previazaných blokov. Tieto sa zameriavajú na mapovanie diel, vedúcich dialóg s kresťanským náboženstvom prostredníctvom symboliky, metafor či polemiky, ale aj na vzťahy kresťanskej tradície, kultúrneho dedičstva a politiky. Niektoré diela komunikujú moderný kresťanský svet pomerne zaujímavým spôsobom, niektoré zas vzbudzujú otázky o ich vhodnosti vzhľadom na cirkev.

"Oltáre súčasnosti - súčasné oltáre", to je názov výstavy, ktorej obsahom je reflexia kresťanstva v slovenskom vizuálnom umení v horizonte obdobia nultých rokov - od roku 2000 až po súčasnosť. V galérii nenájdete žiadny cirkevný oltár. Toto pomenovanie je skôr preneseným významom, pod ktorým každé dielo komunikuje samostatnú myšlienku alebo príbeh. Diela ako Posledná večera alebo Pieta vychádzajú z moderného sveta a zameriavajú sa na špecificky vnímaný kultúrno-spoločenský a technický pohľad na kresťanstvo a jeho prvky.

Eva Filová - Angažovaný šatník.

Z výstavy: Oltáre súčasnosti - Súčasné oltáre.

Táto výstava vzbudzuje teda otázku, do akej miery je kresťanstvo otvorené súčasnej dobe, ako akceptuje novodobý životný štýl a do akej miery sa ľudia prispôsobujú kresťanstvu (a naopak) vzhľadom na kultúru, politiku, myslenie a podobne. Z výstavných diel spomeňme napríklad Kŕmidlo od Erika Šilleho, ktoré parodizuje súčasnú architektúru kostolov tým, že jej dáva protichodný vzhľad vtáčej búdky s umelým osvetlením. Farebné svetlá sú pritom lákadlom aj motivačným prvkom. Rôzne dojmy vyvoláva aj inštalácia Evy Filovej - Angažovaný šatník. Nájdeme tu umiestnené rôzne kusy oblečenia s nápismi. Všetky nápisy odkazujú na citlivé témy, ktoré aj vďaka typu oblečenia a farby môžu identifikovať toho, kto ich nosí. Na prehliadku si vyhraďte približne jednu hodinu. Výstava je prístupná verejnosti až do 17.02.2012, návštevu rozhodne odporúčame.

Peter Barényi - Menu.

Z výstavy: Oltáre súčasnosti - Súčasné oltáre.

Autor: Matej Bórik, kurátorka výstavy Lucia Miklošková, Turčianska galéria v Martine

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn