Vytlačiť túto stránku
sobota, 09 august 2014 00:00

Záchrana jedinej Turčianskej kalvárie intenzívne napreduje Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Záchrana jedinej Turčianskej kalvárie intenzívne napreduje Záchrana jedinej Turčianskej kalvárie intenzívne napreduje

Iniciatíva na záchranu národnej kultúrnej pamiatky Kalvárie v Kláštore pod Znievom pokračuje v roku 2014 prvou etapou rekonštrukčných prác.

"Prvým krokom je záchrana strechy a krovu veže vrcholovej kaplnky Povýšenia sv. kríža, komplexná obnova interiérového schodiska vo veži a obnovenie pôvodného exteriérového schodiska do veže, ktoré zaniklo v 70. rokoch 20. stor. V súčasnosti sme stále vo fáze príprav. Objednali sme komplexné architektonické zameranie kalvárie, architektonickú štúdiu exteriérového schodiska, statické posudky. Podarilo sa nám už objednať aj samotnú realizáciu oboch schodísk. Montovať by sa mali začať zhruba o dva až tri týždne. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, Krajský pamiatkový úrad nám stanovil určité podmienky, ktoré musíme pri rekonštrukcii dodržať. Jednou z nich je zachovanie pôvodného tvaru striech. Čo sa týka krytiny, odporučili použiť šindeľ a ako jeho náhradu stanovili plechovú krytinu, napr. medenú, ktorá má takmer neobmedzenú životnosť," uviedla Kristína Zvedelová, historička umenia, ktorá metodicky usmerňuje obnovu kalvárie.

 

Na záchranu kalvárie bola koncom roku 2013 zahájená národná zbierka

Keďže sa jedná o jedinú kalváriu v Turci, členovia združenia sa snažia získať podporu okrem Kláštora pod Znievom i v celom Turci. Zbierku už dokonca podporili i rodáci žijúci v zahraničí. Financie na záchranu kalvárie sa členovia združenia okrem prebiehajúcej národnej zbierky snažia získať i z iných zdrojov – z podpory od ľudí a firmy cez 2% z daní či prostredníctvom projektov smerovaných na nadačné fondy či štát. Takto sa Znievčanom podarilo získať už približne 35 000 €. Výraznou finančnou pomocou je aktuálne získaný grant z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vo výške 7 000 €. Podľa aktuálnych rozpočtov je celková suma potrebná na realizáciu komplexnej plánovanej rekonštrukcie zhruba 75 000 €.

 

Občianske združenie Priatelia Znieva, ktoré záchranu kalvárie iniciovalo, vzniklo v roku 2012

"Snahu a iniciatívu ľudí  sme pretavili aj do právnej formy, aby sme boli schopní čerpať granty, prípadne rôznu oficiálnu projektovú podporu. Jednou z prvých nosných aktivít je práve realizácia úspešnej národnej zbierky. Našim cieľom je ale predovšetkým zaktivizovať občanov obce pre aktivity vedúce k zachovaniu nášho historického dedičstva, ako aj pre activity vedúce k celkovému zlepšeniu okolia a života v obci. Veď všetko dobré, čo sa pre občanov obce i obec samotnú deje, je výsledkom práce ľudí," dodal Michal Pyšný, jeden zo zakladateľov Občianskeho združenia Priatelia Znieva.

 

V priebehu septembra plánuje občianske združenie zorganizovať dobročinnú aukciu výtvarných diel a umeleckých predmetov, výťažok z ktorej takisto poputuje na obnovu kalvárie. Okrem členov Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska diela do aukcie venovali aj umelci a fotografi pôsobiaci priamo v Turci. Viac informácií o realizovaných aktivitách vedúcich k záchrane Turčianskej kalvárie či k možnostiam podpory nájdete na www.turcianskakalvaria.sk.

Autor: Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky