Vytlačiť túto stránku
utorok, 15 január 2013 00:00

Žiaci v úlohe učiteľov.

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Žiaci v úlohe učiteľov. Žiaci v úlohe učiteľov.

Viete si predstaviť, že vojdete počas vyučovacej hodiny do triedy a pred tabuľou nájdete namiesto učiteľa žiakov, ktorí učia svojich mladších spolužiakov? Presne takúto situáciu si mohli vyskúšať žiaci piateho a ôsmeho ročníka Evanjelickej základnej školy v Martine počas hodiny vedy v anglickom jazyku.

Americká lektorka Sarah Swindall, ktorá vyučuje tento predmet, zdôvodnila túto netradičnú hodinu nasledovne: „Snažím sa vo vyučovaní využívať niektoré  prvky z amerického školského systému, ktorý dáva žiakom viac možností pre rozvoj ich tvorivosti a samostatnosti. Aj preto som dala vybraným žiakom ôsmeho ročníka možnosť aplikovať to, čo sa naučili v praxi a vyskúšať si, aké to je byť na chvíľu učiteľom. Ich úlohou bolo pripraviť si rôznorodé aktivity na tému kolobeh vody, ktorú sme spolu preberali. Som rada, že žiaci túto možnosť využili a zodpovedne sa na ňu pripravili.“ Prioritou školy je integrácia predmetov a cudzieho jazyka cez CLIL (Content Language Integrated Learning). V rámci tejto integrácie sa obsahy rôznych vyučovacích predmetov (matematika, fyzika, zemepis, história, umenie, technické predmety atď.) žiakom sprostredkúvajú cez iný než materinský jazyk (v našom prípade anglický jazyk). Intenzita tohto vyučovania na našej škole rastie spolu s ročníkom.

Metóda CLIL dáva žiakom príležitosť upriamiť pozornosť na určitú vzdelávaciu aktivitu, ktorou nie je samotný cudzí jazyk. Poskytuje žiakom možnosť učiť sa myslieť v jazyku, nie len učiť sa o jazyku. A čo vravia na tento spôsob výučby samotní žiaci? „Bolo zaujímavé vyskúšať si vnímať hodinu z pozície učiteľa. Zistila som, že príprava vyučovacej hodiny nie je taká jednoduchá, ako som si myslela. Vyžaduje si veľa času a námahy. V našom prípade o to viac, že hodina je vedená v anglickom jazyku.“ zhodnotila svoju prvú učiteľskú skúsenosť ôsmačka Dominika. Aj vďaka takýmto netradičným formám vyučovania, ktoré preukázateľne zvyšujú jeho celkovú efektivitu, sa v rámci celoslovenského testovania žiakov 8. a 9. ročníka KOMPARO 2012 umiestnila Evanjelická základná škola medzi 4% škôl s najlepšími výsledkami (96% zúčastnených škôl dosiahlo horšie výsledky) a v rámci okresu Martin vyšla ako najlepšia základná škola!

Autor: Mgr.Dušan Haško

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky