Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 17 január 2013 00:00

Evanjelická základná škola v Martine je úspešnejšia ako 96% škôl.

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
Evanjelická základná škola v Martine je úspešnejšia ako 96% škôl. Evanjelická základná škola v Martine je úspešnejšia ako 96% škôl.

Evanjelická základná škola v Martine patrí medzi 4% škôl s najlepšími výsledkami na Slovensku. V rámci okresu Martin je dokonca najlepšou základnou školou. Úspech potvrdili výsledky celoslovenského testovania žiakov 8. a 9. ročníka s názvom KOMPARO 2012.

Testovanie žiakov posledných dvoch ročníkov slovenských základných škôl prebehlo v troch vedomostných blokoch - slovenskom jazyku a literatúre, matematike a prírodovedno-spoločenskom bloku. Nezávislé testy Komparo prebiehajú periodicky a predstavujú model externej evaluácie škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Školy, zúčastnené na hodnotení vzdelanostnej úrovne svojich žiakov, získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát. Okrem iného si tak preveria úroveň vedomostí svojich žiakov, ako sa táto úroveň vyvíja v čase (sledovanie trendov) aj to, aké sú výsledky ich žiakov v porovnaní s inými žiakmi. Tento rok sa dobrovoľného testovania zúčastnilo až 393 škôl a testovaných bolo viac ako desať tisíc žiakov.

Fakt, že Evanjelická základná škola v Martine je úspešnejšia ako 96% ostatných slovenských základných škôl svedčí o kvalitnej systematickej práci. Ak preto k vzdelávacej časti pridáme výchovu v duchu kresťanských hodnôt a príkladov kresťanského charakteru, rozpoznávame v Martine kvalitnú výučbu a výchovu aj na pôde evanjelického vzdelávania. Práve evanjelické školstvo v Martine pritom nadväzuje na generáciu predkov – zakladateľov prvého slovenského gymnázia z 2. polovice 19. storočia.

K významnému úspechu Evanjelickej základnej školy v Martine, ktorá dáva dôraz na bilingválnu formu vyučovania v anglickom jazyku, prispeli aj americkí lektori, učiaci rodenou angličtinou. Na zvýšenie jazykových a kľúčových kompetencií žiakov má škola k dispozícii aj kvalitné učebné materiály a didaktické prostriedky. Na jazykovej príprave prevádzanej americkými lektormi sa navyše zúčastňujú aj samotní pedagógovia.

Autor: Hedwiga Tkáčová Hennelová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky