štvrtok, 17 január 2013 01:55

Zimná údržba: Brantner pracuje naplno ale našli sa aj nedostatky.

Ohodnotiť túto položku
(13 hlasov)
Zimná údržba: Brantner pracuje naplno ale našli sa aj nedostatky. Zimná údržba: Brantner pracuje naplno ale našli sa aj nedostatky.

Niekoľkodňová snehová nádielka, odmäk a následné opätovné mrznutie preverili pripravenosť a efektivitu zimnej údržby v mestách Martin a Vrútky. Túto službu v rámci mestských komunikácií v aglomerácii mesta Martin zabezpečuje spoločnosť Brantner Fatra. V utorok 15. januára sme po výdatnom snežení preverili kvalitu údržby a prinášame Vám zhodnotenie situácie spolu s fotografiami.

V Martine zabezpečuje Brantner údržbu rozdelenú do štyroch kategórii. Do prvej kategórie sú zaradené autobusové trasy mestskej hromadnej dopravy, všetky komunikácie, chodníky a schody, ktorým treba z hľadiska údržby venovať mimoriadnu pozornosť (horské oblasti, stúpania, križovatky). V prvej kategórii musí byť zabezpečená zjazdnosť do štyroch hodín od začiatku nepriaznivej situácie. Údržba sa vykonáva pluhovaním, posypom a v prípade potreby odvozom snehu. Do tejto kategórie patrí väčšina ulíc, chodníkov a oblastí v mestských častiach a centre.

Do druhej kategórie sú zaradené významné komunikácie slúžiace pre účely zásobovania, poskytovania služieb, priechodné komunikácie nachádzajúce sa v kopcovitom teréne, resp. komunikácie s plošne vysokou koncentráciou obyvateľstva. Zjazdnosť musí byť zabezpečená do osem hodín od skončenia nepriaznivej situácie. Zastávky MHD sú zaradené do II. kategórie, budú sa čistiť a posýpať na dĺžku dvoch autobusov, vrátane priľahlých obrubníkov ku komunikácii. V prípade spádu snehu nad 3 cm sa bude vykonávať pluhovanie chodníkov traktormi, UNC, a multicarou M-25. Pri vzniku námrazy, alebo pri malej vrstve udupaného snehu bude zabezpečená schodnosť posypom inertným materiálom. Z údržby chodníkov bude úplne vylúčený posyp soľou.

Kolónia Hviezda

Tretiu kategóriu tvoria komunikácie komplexnej alebo individuálnej bytovej výstavby. Tu sa údržba začne až po skončení údržby I. a II. kategórie. Údržba sa tu vykonáva iba pluhovaním a posypom len pri vývoze odpadu. Do štvrtej kategórie patrí Ul. Lazík, cesta na Mestskú Bôrovú, otoč Ul. Sklabinská, z Ul. Jankolu k radovým garážam a ostatné vyššie nezaradené ulice, ktoré majú charakter vnútroblokov a sú prístupné z príslušných ulíc I., II. a III. kategórie so spevnenými povrchmi vozoviek a priľahlé parkoviská. Údržba sa tu vykonáva po ukončení údržby I., II. a III. kategórie. Na požiadanie - komunikácie na priekopskom a záturčianskom cintoríne pred pohrebmi.

Kompletné rozdelenie ulíc a chodníkov do kategórii nájdete na webe Branter v interaktívnej mapke.

Brantner zabezpečuje v rámci zmluvy údržbu v Martine na základe rozhodnutia dispečingu a vďaka tomu má v kompetencii rozhodovať o vyslaní mechanizácie a ľudí prakticky okamžite. Vo Vrútkach je situácia iná, tu zasahuje spoločnosť Brantner až na základe požiadavky zo strany mesta. V utorok 15. januára pred obedom sme prešli miesta ako Kolónia Hviezda, Vrútky a Priekopa. Na Kolónii Hviezde sme nezaznamenali žiadne problémy okrem pár metrov chodníkov, ktoré niektorí majitelia odhrnuli len na šírku lopaty. Problematická bude na jar najmä Helsinská ulica, na ktorej je v súčasnosti obrovské množstvo hlbokých výtlkov. Cesty boli odhrnuté dostatočne.

Ulica Francúzskych partizánov - Vrútky

Na ulici Francúzskych partizánov sme zaznamenali neodhrnutú časť chodníka od hlavnej križovatky pod kúpaliskom Vrútky až po križovatku pri cintoríne. Tento problém sme nahlásili a čoskoro bol chodník odhrnutý. Vo Vrútkach je problematická pešia zóna. Po odhrnutí tam začala vznikať čľapkanica. Pešia zóna si určite zaslúži kvalitnejšiu údržbu a preto apelujeme na orgány mesta, aby tento problém riešili čím skôr. V mestskej časti Priekopa bola údržba vykonaná bez problémov. Narazili sme iba na drobné nedostatky, ktoré vznikali pri parkoviskách, kde je komplikované odhrnutie snehu kvôli autám.

Spoločnosť Brantner Fatra je podľa vyjadrenia obchodného riaditeľa Ing. Petra Kašubu pripravená reagovať na akýkoľvek podnet občanov a poslancov miest Martin a Vrútky ohľadom aktuálnej zimnej údržby. Všetky emailové, telefonické aj sms podnety priebežne vyhodnocujú a zaoberajú sa nimi.

Vrútky - pešia zóna

Podeľte sa s nami o názory k zimnej údržbe v meste v diskusii pod článkom alebo nám posielajte Vaše fotografie.

Autor Matej Bórik, zdroj informácii: http://www.brantnerfatra.sk

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn