nedeľa, 21 september 2014 00:00

Literárne múzeum SNK uvádza výstavu Krvavé sonety - Slovenská literatúra a prvá svetová vojna

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Literárne múzeum SNK uvádza výstavu Krvavé sonety - Slovenská literatúra a prvá svetová vojna Literárne múzeum SNK uvádza výstavu Krvavé sonety - Slovenská literatúra a prvá svetová vojna

Slovenská národná knižnica (SNK) pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny pripravila pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 25. septembra 2014 o 16.00 hod. v Galérii literatúry a umenia Literárneho múzea SNK v Martine.

Výstava je koncipovaná z autentických zbierkových predmetov literárneho, archívneho, knižného, výtvarného a audiovizuálneho fondu špecializovaných pracovísk Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a súkromného majetku. Výstava má ambície byť sprievodcom slovenskými literárnymi reáliami z obdobia prvej svetovej vojny s časovými presahmi pred ňou a po jej ukončení.

 

Na pozadí pohnutých spoločenských a politických udalostí dobovej Európy i sveta poukazuje na hlboké a zákonité súvislosti medzi spoločenskými dejmi a umeleckou tvorbou. „Scenár výstavy predstavuje nielen tematické, ale aj žánrové vymedzenie literárnej tvorby vybraných spisovateľov, básnikov a dramatikov, ktorí v tomto období žili a tvorili. Mnohí ako priami účastníci vojnovej kataklizmy. Medzi prezentovanými literárnymi osobnosťami sú Janko Jesenský, Ivan Krasko, Jozef Gregor Tajovský, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Rázus, Milo Urban a ďalší. Ich literárne zaznamenané a pretavené spomienky na prvú svetovú vojnu spolu s Hviezdoslavovým „spevom o krvi“ oprávnene patria do zlatého fondu slovenskej literatúry 20. storočia,“ informovala riaditeľka Literárneho múzea SNK Jarmila Kováčová.

 

K výstave vychádza katalóg a detský sprievodca výstavou.  Literárne múzeum ponúka počas trvania výstavy aj ďalšie sprievodné aktivity určené pre školskú mládež, zvlášť komentované prehliadky a vyučovacie hodiny. Jedným z plánovaných podujatí je tiež scénické čítanie korešpondencie Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej z vojnových rokov 1915 – 1919, ktoré sa uskutoční 2. októbra 2014 o 17.00 hod. v Audiovizuálnej sieni LM SNK. Bližšie informácie o pripravovaných aktivitách ponúkne programový bulletin Literárneho múzea SNK.

 

Názov výstavy:   Krvavé sonety - Slovenská literatúra a prvá svetová vojna

Miesto konania: Slovenská národná knižnica - Literárne múzeum, Martin

Priestory: Galéria literatúry a umenia

Otvorenie výstavy: 25. september 2014 o 16.00 hod.

Ukončenie výstavy: 30. november 2014

Autor koncepcie výstavy: Mgr. Pavol Máťuš

 

Autor: Mgr. Zuzana Stančíková, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn