piatok, 26 september 2014 00:00

Študent Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine na ESE 2014

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Študent Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine na ESE 2014 Študent Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine na ESE 2014

Jedným z účastníkov medzinárodnej prehliadky ESE 2014 bol študent Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine - Patrik Lettrich, študent oktávy B. Na podujatie postúpil ako vížaz celoslovenského kola SOČ s vedeckou prácou z biológie.

Podujatie Expo Sciences Europe 2014 (ESE 2014) je medzinárodná prezentačná prehliadka vedecko-výskumných prác organizovaná každé dva roky v inej európskej krajine. V tomto roku sa ESE uskutočnilo na Slovensku, v dňoch 7. – 12. 9. 2014 na Žilinskej univerzite v Žiline. Zúčastnilo sa tu celkovo 26 delegácií z krajín Európy a niekoľkých mimoeurópskych krajín - Alžírsko, Irán, Mexiko. Účastníci za Slovensko zastupovali ŠIOV (účastníci postupujúci z 1. miesta na Celoštátnej prehliadke SOČ) a AMAVET (účastníci postupujúci z celoslovenského kola prezentačnej súťaže Festival vedy a techniky).

 

Prehliadka bola realizovaná formou posterovej prezentácie odborných prác z rôznych oblastí vedy a techniky. Nakoľko išlo o medzinárodné podujatie, komunikačným jazykom bola angličtina. Bolo teda nutné, aby v angličtine bol spracovaný poster a autor musel byť tiež schopný odprezentovať svoju prácu v tomto jazyku. Na začiatku sa uskutočnil otvárací ceremoniál, na ktorom sa predstavili organizátori ESE 2014. Podujatie bolo prístupné pre odbornú aj laickú verejnosť. Počas jeho trvania si mohli návštevníci prezrieť prezentačné panely a v prípade záujmu sa pýtať na akékoľvek otázky.

 

Autor: Mgr. Igor Libo © Autorské práva sú vyhradené 

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online