pondelok, 06 október 2014 21:34

Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“ Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“ Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“

Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v prednáškovej miestnosti Gymnázia J. Lettricha v Martine uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prednáškou na tému Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“.

Cieľom rovnomenného projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj a pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bolo priblížiť študentom a pedagógom pôsobenie predstaviteľov štúrovskej generácie v Turci, ako aj pripomenutie si stôp a pamätihodností z tohoto obdobia nachádzajúcich sa v našom regióne – spomenieme aspoň Memorandum národa slovenského, Maticu slovenskú, jedno z troch patronátnych gymnázií, či pamätnú tabuľu venovanú Jurajovi Langsfeldovi na jeho rodnom dome v Sučanoch...

Časť programu bola venovaná aj aktuálnej knižnej a časopiseckej literatúre venovanej slovenskej spisovnej výslovnosti. Dozvedeli sme sa napríklad, či „guláš / guľáš“ je správne vysloviť tvrdo alebo mäkko. Pokračovalo sa prezentáciou súťaží a prehliadok z oblasti umeleckého prednesu, rétoriky a hovoreného slova. 

Lektormi cyklu tvorivých dielní boli Mgr. Igor Válek - vyštudovaný publicista, literárny vedec a redaktor a PaedDr. Branislav Kohút - vyštudovaný stredoškolský učiteľ slovenčiny, ktorý bol garantom viacerých súťaží a prehliadok v oblasti umeleckého prednesu, hovoreného slova, rétoriky a časopisectva  škôl. Svojím inovatívnym prístupom a zaujímavými informáciami vzbudili záujem všetkých zúčastnených, ktorí sa zapájali do aktivít a diskusie, reagovali na otázky lektorov a využili možnosť zlepšenia svojich komunikačných zručností.

V pripomínaní odkazu štúrovskej generácie v oblasti dejinného vývoja budeme pokračovať 22. októbra 2014 od 13.00 h v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska, kedy sa uskutoční už druhá tvorivá dielňa s názvom Štúrovci v Turci: „V šľapajach histórie“, ktorá je určená pre členov Vzdelávacieho klubu tretieho veku.

Autor: Mgr. Monika Ondrušová, foto: Barbora Kornhauserová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn