nedeľa, 12 október 2014 00:00

SNK začala s výstavbou Digitalizačného a konzervačného centra vo Vrútkach Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK začala s výstavbou Digitalizačného a konzervačného centra vo Vrútkach SNK začala s výstavbou Digitalizačného a konzervačného centra vo Vrútkach

Začiatkom októbra sa podpisom zmluvy o dielo a odovzdaním staveniska začala vo Vrútkach výstavba komplexného pracoviska – Digitalizačného a konzervačného centra. Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa tak posunul do svojej stavebnej fázy. Realizátorom stavby je spoločnosť SKANSKA, ktorá centrum vybuduje za 6 mesiacov. Celková investícia predstavuje spolu 2 531 000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov je vo výške 2 417 000 eur. Zvyšnú sumu zaplatí SNK zo svojho rozpočtu.

Začiatkom tohto týždňa zhrnul zhotoviteľ postup prestavby starej budovy č. 2 v Detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach. Začalo sa búraním, zameriavaním a prípravou otvorov, vytýčením umiestnenia sietí, vsakovacieho zariadenia a špeciálnych technológií pre odbornú činnosť reštaurátorov v neskoršej fáze výstavby. V najbližšej dobe plánované práce v exteriéri.

Výstavbou dobudujeme moderné a komplexné pracovisko pre digitalizáciu, čistenie a ošetrenie, sterilizáciu, deacidifikáciu, konzervovanie a reštaurovanie dokumentov, ako aj kontrolu kvality týchto technologických postupov. Verím, že v najbližších dňoch sa rozbehne aj druhá stavba, teda rekonštrukcia depozitov v sídelnej budove knižnice. Stále čakáme na potrebné dokumenty od Ministerstva kultúry SR, ktoré verejné obstarávania na depozity aj centrum realizovalo, aby sme mohli podpísať zmluvu so zhotoviteľom a odovzdať mu stavenisko,“ informovala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 „Rekonštrukcia vo Vrútkach zahŕňa úplné stavebné riešenie priečok, podláh, stropov, výplní vnútorných a vonkajších otvorov, elektroinštalačných, zdravotechnických, slaboprúdových rozvodov, vzduchotechnických zariadení, stabilných hasiacich zariadení a ústredného vykurovania. V exteriéri sa zrealizujú terénne úpravy, zateplí sa fasáda, vybuduje sa dažďová kanalizácia a vsakovacie zariadenie,“ vysvetlil riaditeľ Odboru prevádzky a investícií SNK Ing. Ladislav Remenár.

Časť centra, kde sa realizuje digitalizácia, už pracuje so špičkovými 22 profesionálnymi skenermi. Po prestavbe budovy bude aj do konzervačného pracoviska inštalované moderné vybavenie za viac ako 2 000 000 eur. „Sterilizačné oddelenie bude mať najnovšie technológie likvidujúce baktérie, plesne a dokonca aj spóry. Tie sa používajú pre masovú sterilizáciu knižných dokumentov. Nové sterilizátory pracujú na báze ethylenoxidu, čo je plyn s vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou,“ objasnila za Odbor Ochrany fondov SNK Ing. Eliška Jindrová. Ako doplnila, deacidifikačné pracovisko bude mať odkysľovaciu jednotku na princípu Búckeburgského procesu. Ide o metódu na hromadné odkysľovanie papiera, ktorá je ekologicky neškodná, nepoužíva žiadne rozpúšťadlá a pracuje vo vodnom prostredí. 

Slovenská národná knižnica (SNK) ako hlavný partner realizuje projekt v spolupráci so Slovenským národným archívom (SNA) prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Projekt v celkovej výške 42 000 000 eur je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.
 

Autor: Mgr. Zuzana Stančíková, PhD., manažérka publicity DIKDA © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn