pondelok, 20 október 2014 00:00

Matičiari až v októbri konečne schválili rozpočet na tento rok Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Matičiari až v októbri konečne schválili rozpočet na tento rok Matičiari až v októbri konečne schválili rozpočet na tento rok

Matica slovenská má od soboty 18. októbra schválený rozpočet na rok 2014. Jeho prijatie podmieňovala zlá ekonomická situácia od začiatku roka, keď neštátne príjmy ustanovizne negatívne ovplyvnil výpadok dividend jej dcérskej spoločnosti ‒ tlačiarne Neografia, vo výške až 400 tisíc eur. Deficit sa podarilo sčasti vykryť reštrukturalizačnými opatreniami, šetrením a sčasti zrušením tzv. zámennej zmluvy nehnuteľností medzi Neografiou a Maticou v hodnote 294 tisíc eur, čo bol potrebný príjem do rozpočtu Matice.

Matica prijala reálny rozpočet, ktorý odzrkadľuje skutočné príjmy a skutočné výdavky až do októbra 2014. Jeho výdavková časť predstavuje 2,408 tisíca eura a príjmová 2,537 tisíca eura, čím sa dosiahol prebytok takmer 129 tisíc eur. „Rozpočet sme schválili. Je to dobrý signál pre Maticu a jej budúcnosť,“ uviedol predseda Matice M. Tkáč

 

REÁLNE ČÍSLA
Nie to teda účtovný, výhľadový predpoklad príjmov a výdavkov na rozpočtovaný rok, ale de facto reálne zhodnotenie hotovostných operácií. Je dobré, že sme v ťažkom finančnom období dokázali pripraviť a schváliť prebytkový rozpočet. Pomohlo nám najmä zrušenie tzv. zámennej zmluvy budov medzi nami a tlačiarňou Neografia a šetrenie. V porovnaní s navrhovaným rozpočtom z januára 2014 sme len mzdách ušetrili 347 tisíc eur oproti postaveným predpokladom. Je to výsledok aj toho, že v Matici sme zrušili spolu päťdesiatdva zamestnaneckých pomerov a dohôd a odsunom niektorých záväzkov na roky 2015 a 2016. Ďalších dvadsaťpäť ľudí z projektu digitalizácie odíde do konca roka,“ uviedol predkladateľ návrhu správca Matice slovenskej Maroš Smolec. V rámci diskusie členka výboru MS (VMS) E. Garajová kritizovala, že do rozpočtu mali byť zakomponované všetky dlhy vyčíslené v súvahe roku 2014. Riaditeľ finančného útvaru J. Gustiňák vysvetlil, že mnohé boli počas tohto roku splatené a mnohé sa dohodou s veriteľmi odsunuli alebo sa hradia splátkovými kalendármi. Preto do rozpočtu zaradil záväzky len na úrovni 36 tisíc eur. „Ostatné budeme musieť platiť v budúcnosti,“ dodal J. Gustiňák. Župan Trnavského kraja a člen VMS ocenil posun v príprave tohto dokumentu, vyčítal však viaceré formálno-technické nepresnosti v jeho textovej časti, čo predkladatelia akceptovali a upravia.

 

DIGITALIZÁCIA
Matica slovenská predčasne ukončila projekt Digitalizácie Archívu Matice slovenskej, ktorý začala začiatkom roku 2013. Bol to jeden z dopytových projektov OPIS platený zo zdrojov Európskej únie v hodnote takmer  štyri milióny eur. Dôvodom bolo neúspešné verejné obstarávanie digitalizačnej techniky. Úrad pre verejné obstarávanie súťaž zrušil pre porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. „Už sme nemali čas na začatie a ukončenie ďalšej súťaže nadlimitnej zákazky, preto sme po konzultáciách s odborníkmi projekt ukončili, aby sme v budúcnosti nemuseli vracať vysoké finančné objemy,“ vysvetlil predseda MS. Matica za vyše roka realizácie projektu pripravila takmer 1,5 milióna objektov na digitalizáciu a zamestnala dvadsaťpäť pracovníkov. Stálo ju to spolu vyše 147 tisíc eur, ktoré bude musieť vrátiť. „Je to pre nás záťaž do roku 2015. Budeme ju riešiť úverom alebo predajom dubiózneho majetku,“ zhodnotil správca MS M. Smolec.

 

ZRUŠENIE ČLENSTVA
Aj na základe aktuálnych informácií z podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti bývalého predsedu Matice slovenskej podpredseda J. Šimonovič navrhol, aby boli z Matice vylúčení ôsmi členovia, ktorí v minulosti boli súčasťou spoločnosti PDSI, v ktorej sa stratila finančná časť Národného pokladu. V tajnom hlasovaní z prítomných tridsaťjeden členov VMS len dvadsať zrušenie členstva podporilo. Podľa stanov je na takéto rozhodnutie potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov – teda dvadsaťšesť hlasov. „Považujem to za obrovské sklamanie. Keď sme sa mohli vyrovnať s minulosťou, nedokázali sme to. Niektorí členovia výboru dokonca neodovzdali hlasovacie lístky. Dokumentovali tým svoje prepojenie na túto kauzu,“ uzavrel podpredseda MS.

Autor: MS © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn