Reklama
nedeľa, 09 november 2014 22:24

Rekonštrukcia depozitov Slovenskej národnej knižnice je v plnom prúde Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Rekonštrukcia depozitov Slovenskej národnej knižnice je v plnom prúde Rekonštrukcia depozitov Slovenskej národnej knižnice je v plnom prúde

Od polovice októbra sa podpisom zmluvy o dielo a odovzdaním staveniska rozbehla aj druhá plánovaná stavba národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK) – rekonštrukcia troch poschodí depozitov v sídelnej budove knižnice. Realizátorom stavby je spoločnosť HORNEX, a. s., ktorá depozity zrekonštruuje za 8 mesiacov. Celková investícia predstavuje spolu 2 461 866,80 eur, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov je vo výške 2 430 410,85 eur. Zvyšnú sumu vo výške 31 455,95 eur zaplatí SNK zo svojho rozpočtu. Od začiatku októbra sa buduje aj komplexné Digitalizačné a konzervačné centrum v detašovanom pracovisku knižnice vo Vrútkach.

„Spustenie oboch stavieb je výbornou správou pre knižnicu, ako aj širokú verejnosť. Realizáciou náročného OPIS-ového projektu chceme viesť Slovenskú národnú knižnicu cestou modernej a vysoko odborne špecializovanej inštitúcie. Modernizácia depozitov a vybudovanie komplexného pracoviska digitalizácie a ochrany fondov je cesta, ako reagovať na aktuálne trendy knižníc vo svete a zároveň potreby našich používateľov,“ uviedla počas kontrolného dňa prestavby depozitov generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Rekonštrukcia depozitov sa začala demontážou všetkých pôvodných regálov. Mimoriadne opotrebované systémy sa používali od 70. rokov minulého storočia a bola nutná ich výmena. SNK preto využila možnosť aspoň tretinovej rekonštrukcie depozitov plynúcu z eurofondov. Do obnovených podlaží sa nainštalujú nové regálové posuvné zostavy. Do nich sa uskladní ošetrený fond, ktorý sa zdigitalizuje vo Vrútkach.

 

„Urobia sa nové podlahy, rozvody vykurovania, rozvody vzduchotechniky a zvlhčovače vzduchu. Inštaluje sa stabilné hasiace zariadenie. Obnovou prejdú aj sociálne zariadenia na všetkých podlažiach depozitov a starý osobný výťah sa nahradí novým. Rekonštrukciou depozitov sa v prvom rade zabezpečia potrebné klimatické podmienky pre dlhodobé skladovanie archívnych fondov,“ vysvetlil riaditeľ Odboru prevádzky a investícií SNK Ing. Ladislav Remenár.

 

Rekonštrukciou depozitov dosiahne SNK stabilné prostredie pre uloženie konzervačného fondu. Knižnica si totiž zo zákona musí plniť povinnosť uchovávať a ochraňovať slovaciká pre ďalšie generácie. V rekonštruovaných depozitoch bude prostredie zhruba 16 – 18 °C a vlhkosť 40 – 60 %.

„Odstránia sa tak časté výkyvy hodnôt spôsobujúce vlhkosť a plesne, ktoré poškodzujú knihy. Zníži sa prašnosť a vyčistený, odkyslený fond sa uloží do nových regálových systémov. Tie ho ochránia od denného svetla, ktoré má najvyšší podiel UV žiarenia. Klimatizácia zabezpečí ochranu dokumentov pred absorbovaním alebo uvoľnením vlhkosti,“ spresnila prínosy riaditeľka Odboru Ochrany fondov SNK Ing. Viera Gašpareková. Doplnila, že nové depozity budú pripravené aj na krízové situácie, pretože knižničný fond ochráni moderný hasiaci systém a elektrická požiarna signalizácia.

 

Slovenská národná knižnica (SNK) ako hlavný partner realizuje projekt Digitálna knižnica a digitálny archív v spolupráci so Slovenským národným archívom (SNA) prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Projekt v celkovej výške 42 000 000 eur je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

 

Autor: Mgr. Zuzana Stančíková, PhD. manažérka publicity DIKDA © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn