nedeľa, 30 november 2014 22:26

V rámci súťaže Slovenská kronika 2014 si jednu z hlavných cien odniesla aj obec Rakovo Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
V rámci súťaže Slovenská kronika 2014 si jednu z hlavných cien odniesla aj obec Rakovo V rámci súťaže Slovenská kronika 2014 si jednu z hlavných cien odniesla aj obec Rakovo

V stredu 26. novembra na pôde Slovenského národného múzea v Martine slávnostne vyhodnotili 8. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2014, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. V rôznych kategóriách bolo posudzovaných celkovo 26 kroník a 58 monografií.

Súťaž Slovenská kronika má v ľuďoch povzbudiť záujem o uchovávanie kultúrneho dedičstva na regionálnej úrovni: "Cieľom súťaže je udržiavať písanie monografií a tvorbu kroník, podnietiť ľudí, aby svojim dielom prispeli k zveľaďovaniu miestnej a regionálnej kultúry, k zveľaďovaniu určitých tradícií. Chceli by sme preto oceniť snahu autorov, ktorí sú väčšinou dobrovoľní pracovníci v oblasti kultúry a robia to z určitej vnútornej potreby, z lásky k domovu, ku svojej komunite či lokalite. Snažia sa zachovávať kultúrne dedičstvo bez ohľadu na to, ako ich obec, kraj či štát podporuje, " uviedla PhDr. Svetlana Chomová PhD., vedúca oddelenia vzdelávania v Národnom osvetovom centre.

 

"Treba povedať, že viac ako 50 prihlásených prác, už to samo o sebe vypovedá, že táto časť historickej tvorby je na Slovensku živá. Sú to stovky autorov, ktorí kontinuálne pracujú na tom, aby zveľaďovali povedomie o svojom regióne. Vidíme v tých knihách veľký progres oproti minulosti, má to dynamickú štruktúru, pracujú na tom nadšenci, tímy, väčšie kolektívy, ktoré sa na dejiny snažia pozrieť z rôzneho uhlu pohľadu. Vznikajú veľmi pekné, zaujímavé práce, ktoré spätne regióny obohacujú a je veľmi dôležité, aby vznikali aj naďalej. Je to práca síce nedocenená, ale je veľmi potrebná. Kultúra je totiž niečo ako príroda, nedá sa riadiť centrálne. Kultúra má žiť v regiónoch, má žiť v ľuďoch a bez toho, aby bola naplnená, by to bol len čistý formalizmus. Aby kultúra žila, ľudia ju musia vnímať ako súčasť samých seba," uviedol vo svojom príspevku PhDr. Radoslav Ragač, PhD. zo Slovenského národného archívu.

 

Päťčlenná porota na čele s PhDr. Radoslavom Ragačom, PhD. hodnotila kroniky v dvanástich kategóriách a udelila aj viaceré mimoriadne ceny.  V kategórii krajských miest bola ocenená kronika mesta Trenčín, cenu za dokumentovanie športových aktivít obce získala Kronika futbalu v Strážskom, hlavná cena patrila aj publikácii Ľudový odev Ilavskej kotliny. Mimoriadnu cenu za najdlhšie vedenú kroniku si odniesla Banská Bystrica, ktorej kronika je bez prestávky vedená od 16. storočia.  Za dlhoročné vedenie kroniky bol ocenený Juraj Martinka, ktorý vedie kroniku vo Visolajoch už viac ako 40 rokov. Publikácie Rodom a srdcom z Oravy a Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov získali mimoriadne ceny za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve regiónov.

 

Turčianska obec Rakovo bolo ocenená v kategórii Obce do 1000 obyvateľov: "Kronika obce bola vedená od roku 1956 do roku 1967. Viedol ju pán Ursíny a zameral sa na históriu, geografiu, obyvateľstvo, významných rodákov, skrátka veľmi pekne spracoval dovtedajšie obdobie. Potom kroniku prestal písať a keď sa zlučovali obce, Rakovo sa dostalo pod Príbovce. Keď sme sa opäť osamostatnili, Rakovo kroniku nemalo. Od roku 1968 do roku 1998 nebolo písané nič. S pomocou poznámok a novín sme to v hrubých rysoch doplnili a od roku 1999 píšem kroniku pravidelne. Je tam uvedené všetko, čo sa počas roka v dedine udeje," dodalaViera Kršková, kronikárka obce Rakovo.

 

Autor: Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn