štvrtok, 24 január 2013 22:54

SNK: odborník na svojom mieste - bývalý generálny riaditeľ Dušan Katuščák pripravil štátny rozpočet o viac ako jeden milión eur.

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
SNK: odborník na svojom mieste - bývalý generálny riaditeľ Dušan Katuščák pripravil štátny rozpočet o viac ako jeden milión eur. SNK: odborník na svojom mieste - bývalý generálny riaditeľ Dušan Katuščák pripravil štátny rozpočet o viac ako jeden milión eur.

Bratislava/Martin, 24. januára 2013 - Dušan Katuščák na pozícii generálneho riaditeľa SNK hrubo zanedbal celý proces digitalizácie, dostal ho do výrazného časového sklzu a teraz sa snaží vinu prehodiť na nové vedenie Slovenskej národnej knižnice (SNK). Bývalý generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák, ktorý veľmi rád kritizuje súčasné vedenie SNK, pripravil počas svojho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa štátny rozpočet o viac ako jeden milión eur.

Najväčšiu sekeru zaťal Dušan Katuščák do štátneho rozpočtu tým, že ešte v decembri 2011 zakúpil v rámci projektu digitalizácie SNK štyri skenery v hodnote viac ako jeden milión eur, pričom ale oficiálny začiatok celého projektu digitalizácie stanovil až na 1. apríla 2012, z čoho vyplynulo, že uvedené finančné prostriedky nemohli a nemôžu byť preplatené zo štrukturálnych fondov EÚ a musí ich zaplatiť štátny rozpočet. Z objednávok, ktoré máme k dispozícii, je zrejmé, že sa skenery kupovali na účely realizácie projektu digitalizácie. Na objednávke sa dva kusy skenerov Treventus ScanRobot 2.0 MDS a dva kusy skenerov Microform XINO MF S 713 označujú ako Skener II a Skener VII, presne v súlade s Opisom projektu pre štrukturálne fondy.

Obdobie realizácie projektu je však v žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) nelogicky stanovené až od 1. apríla 2012, čo znamená, že hoci boli všetky štyri skenery zakúpené pre účely projektu, nemôžu byť preplatené z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a zaplatia ich daňoví poplatníci. O tom, že aj sám profesor Katuščák mal pochybnosti o správnosti svojho postupu vystavenia objednávky svedčí aj to, že SNK sa pod jeho vedením ani nepokúsila požiadať o refundáciu uvedenej sumy z fondov EÚ. Servis týchto skenerov, ktoré SNK pod vedením Dušana Katuščáka zakúpila v decembri 2011, fyzicky zabezpečuje jeho syn. Servis spomínaných skenerov bol SNK pod vedením Dušana Katuščáka v zmysle ponuky dodávateľa, na základe ktorej SNK vystavila objednávku, zakúpený na 4 roky za viac než 236.000 eur.

V marci 2012 Dušan Katuščák ako generálny riaditeľ SNK vystavil a podpísal objednávku, ktorá okrem iného zahŕňala aj nákup dvoch kusov poloautomatizovaného skenovacieho zariadenia 4DigitalBooks scan2page v celkovej sume 348.504 eur, či piatich kusov manuálneho skeneru CopiBook HD600 v celkovej sume 449.300 eur. Táto objednávka sa, našťastie, nikdy nezrealizovala, pretože by to štátny rozpočet stálo ďalších viac ako 337.000 eur. Nový manažment SNK totiž obstaral dva kusy toho istého poloautomatického zariadenia spolu s troma rokmi rozšírenej záruky za 192.000 eur a 5 manuálnych skenerov s rovnakou zárukou za 268.800 eur. Pri organizačnej zmene, ktorú po svojom druhom nástupe do funkcie v novembri 2010 uskutočnil profesor Dušan Katuščák v rozpore so zákonníkom práce, došlo k porušeniu práv 23 zamestnancov, o čom právoplatne rozhodol príslušný Inšpektorát práce. Okrem uloženej pokuty tým SNK vznikla aj ďalšia škoda vo výške viac než 40.000 eur, ktoré musela SNK vyplatiť prepusteným zamestnancom ako náhradu mzdy a súvisiace náklady.

Profesor Dušan Katuščák pokračoval v mrhaní finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu aj tesne pred svojím odchodom zo SNK. Po odstúpení z pozície generálneho riaditeľa SNK začiatkom mája 2012 na novovytvorenom mieste v SNK poberal od 22. júna 2012 do 30. septembra 2012 plat o niekoľko sto eur vyšší ako plat, ktorý mal ako generálny riaditeľ. Tento plat mu schválil vtedajší poverený generálny riaditeľ Peter Cabadaj. Zaujímavý je aj jeho prístup k práci - od nástupu na nové miesto mal profesor Katuščák schválenú prácu na doma a pred nástupom novej generálnej riaditeľky do funkcie si dal schváliť dovolenku až do polovice septembra 2012. Z takto navýšeného platu sa mu pri odchode zo SNK vyplatil „zlatý padák“ vo výške jeho 7-násobku ako odstupné a odchodné. Nie je vylúčené, že za systematickými intenzívnymi útokmi Dušana Katuščáka na projekt a SNK je snaha o diskreditáciu vedenia Slovenskej národnej knižnice, ktoré môže odhaliť jeho predchádzajúce prešľapy a zbavenie sa zodpovednosti za stav, v akom inštitúciu a projekt zanechal.

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn