sobota, 26 január 2013 00:00

Katarína Grichová: Nikdy sa nevzdávajte, všetko sa dá, keď sa chce

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Krst knihy Kataríny Grichovej v Turčianske galérii v Martine Krst knihy Kataríny Grichovej v Turčianske galérii v Martine

23. jaunára sa v Turčianskej galérii v Martine konalo stretnutie s PhDr. Katarínou Grichovou, spojené s krstom jej novej knihy "Systém asistencie pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku". Katarína Grichová sa narodila ako zdravé dieťa, no jej život bol poznačený ťažkou chorobou. Napriek všetkým komplikáciám ide neúnavne za svojim cieľom - pomáhať a hľadať spôsoby pomoci ostatným.

Ani ťažká choroba ju neodradila od štúdia a práce

V detstve jej diagnostikovali zápal všetkých kĺbov, ku ktorému sa pričlenila aj ťažká očná diagnóza a následne prišla o zrak na jednom oku. Tesne po maturite v roku 1991 ju pripútal na invalidný vozík zhoršený zdravotný stav a v dôsledku znehybnenia kĺbov, rúk aj nôh sa stala úplne bezvládnou. Napriek tomu neprestala snívať svoj sen a v roku 2000 sa osamostatnila od rodičov a za pomoci osobnej asistencie, ktorú využíva 11 rokov, žije plnohodnotným životom. Katarína Grichová vyštudovala PF UMB v Banskej Bystrici a PF KU v Ružomberku, odbor sociálna práca. Venuje sa publikačnej činnosti a je neúnavnou propagátorkou asistencie, ako šance pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vo svojej novej publikácii zaujímavo prepojila teóriu s prežívanou praxou.

Katarína Grichová: Nikdy sa nevzdávajte, všetko sa dá, keď sa chce

Nadviazanie spolupráce s mestom Martin

Stretnutie v Turčianskej galérii sa konalo pod záštitou Andreja Hrnčiara, primátora mesta Martin, ktorý podporil túto iniciatívu: "Pani doktora Grichová je človekom, ktorý dokáže plniť svoje sny. Keď človek chce, dokáže prekonať aj neprekonateľné prekážky. Myslím si, že tým, ako sa nevzdáva napriek ťažkému životnému osudu, ide príkladom aj pre ostatných zdravých ľudí. Ako poslanec NRSR a primátor mesta Martin si všímam zákony a nariadenia, niektoré z nich sú neprehľadné alebo sa môžu aj negatívne prejaviť, preto som veľmi rád, že pani Grichová vydala knihu, ktorá je akýmsi návodom pre zdravotne postihnutých ľudí a ich asistentov a pomôže im získať prehľad v tejto problematike. Pani Grichovú som požiadal o spoluprácu pri tvorbe VZN v meste, týkajúcich sa tejto oblasti. Budem rád, ak sa táto téma prostredníctvom našej spolupráce prenesie aj na pôdu Národnej rady, čo môže pomôcť pri úprave legislatívy v oblasti sociálnej práce a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím."

Stretnutie v Turčianskej galérii sa konalo pod záštitou Andreja Hrnčiara, primátora mesta Martin

Nová kniha je vhodná aj pre laickú verejnosť

"Publikácia je rozdelená do piatich základných kapitol, obsahuje 113 strán aj s prílohami a použitou literatúrou. Prvá kapitola nám ilustruje históriu zavádzania systému asistencie v medzinárodnom ponímaní a následne aj na Slovensku. Druhá, tretia a štvrtá kapitola sa venuje jednotlivým druhom asistencie, ktoré už fungujú priamo v praxi v Slovenskej republike. Autorka rieši legislatívne otázky danej problematiky, snaží sa ich prepojiť s ich využitím, čo mnoho ráz sa veľmi ťažko implementujú do života integrovaných ľudí. Spracováva podobným spôsobom aj pedagogickú asistenciu, ktorá v súvislosti so zvyšovaním sa počtu integrovaných detí v našom školstve sa ukazuje ako veľmi potrebná. Dnes už prakticky ani neexistuje trieda na základnej škole, v ktorej by sa nenašiel integrovaný žiak, teda žiak s poruchou učenia a následne aj s poruchou správania. Autorka sa snaží aj pomocou grafického vyjadrenia analyzovať a systemizovať jednotlivé druhy asistencie, čo robí predloženú publikáciu prehľadnou. Naznačuje tu komplikovanosť využívania uvedených progresívnych foriem pomoci, z čoho vyplýva ich slabé využívanie v praxi. Prvé štyri kapitoly majú predovšetkým popisnú a analytickú štruktúru, jazyk autorky je zrozumiteľný a preto je prístupný aj pre laickú verejnosť", píše v recenznom posudku na knihu doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. z Katedry pedagogiky a psychológie PF KU v Ružomberku.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn