pondelok, 22 december 2014 00:00

Žiaci SOŠ obchodu a služieb ukázali vianočné zvyky a tradície

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žiaci SOŠ obchodu a služieb ukázali vianočné zvyky a tradície Žiaci SOŠ obchodu a služieb ukázali vianočné zvyky a tradície

Sprievodným symbolom Vianoc na Slovensku sú vianočné zvyky a tradície. Odovzdávajú sa z generácie na generáciu, aby ľuďom prinášali posolstvo lásky, pokoja a radosti. Žiaci  2. ročníka  študijného odboru hotelová akadémia v Strednej obchodnej škole obchodu a služieb v Martine, v rámci výučby gastronomických predmetov pod vedením ich pedagógov Bc. Soni Humenej, Mgr. Moniky Vaňovej a PhDr. Petra Huľu, PhD. načreli do bohatých vianočných zvykov a tradícií z regiónov Turiec, Liptov a Orava.

Z dostupných písomných zdrojov, ako aj komunikáciou so staršou generáciou, získavali potrebné informácie, ktoré odprezentovali žiakom školy dňa 9.12.2014 na predvianočnej besede organizovanej v odborných učebniach školy. Žiaci oblečení v ľudovom štýle porozprávali o prežívaní Štedrého dňa v spomenutých regiónoch, priblížili zvyky zamerané na prosperitu rodiny v nastávajúcom období, predniesli vinše a predviedli  koledovanie s vítaním Jezuliatka. Pri vianočnom stole inscenovali Štedrú večeru s požehnaním jedla, s oblátkami, cesnakom, prekrojeným jabĺčkom a ďalšími zvykmi.

 

Do besedy sa aktívne zapojili aj riaditeľka školy Ing. Slavomíra Guráňová, jej zástupkyňa PhDr. Jela Malková a ostatní prítomní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci. V moderovanom rozhovore priblížili prežívanie vianočných sviatkov v ich rodinách. Vzácnym hosťom besedy bola etnografka Mgr. Eva Dutková, s ktorou škola spolupracuje už viac rokov. Svojim zanieteným príhovorom, krásnym spevom vianočnej koledy a vinšom dodala podujatiu tú pravú atmosféru. Žiaci svojich divákov pohostili vianočným štedrákom, mrkvovými rožkami plnenými ríbezľovým lekvárom a nealkoholickým vianočným punčom. Na záver besedy si všetci prítomní spoločne zaspievali  Tichú noc.

Autor: Ing. Mária Brezániová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn