nedeľa, 01 február 2015 22:44

Štreitove fotografie s tvorivými zásahmi Filu

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Štreitove fotografie s tvorivými zásahmi Filu Štreitove fotografie s tvorivými zásahmi Filu

Základom spoločných diel oboch umelcov sú reprodukcie fotografií Jindřicha Štreita, ktorý sa už viac desaťročí pokúša zachytávať objektívom fotografického aparátu život obyčajných ľudí.

Vždy si vyberie jeden región a v ňom sa usiluje zachytiť všetky stránky každodenného života. Jeden takýto cyklus sa stal základom pre vytvorenie kalendára a tieto kalendáre sa potom stali podkladom pre tvorivé zásahy Rudolfa Filu. Zmyslom maliarskych intervencií je oslabenie väzieb fotografií so skutočnosťou a transformácie pôvodných dokumentárnych fotografií na umelecké artefakty. Škála zásahov je veľká, siaha od nenápadného upozorňovania na malé detaily až po masívne zakrývanie niektorých častí fotografie súvislou farebnou plochou. Zmysel výsledných spoločných artefaktov nezávisí len od Štreitových fotografií, nezávisí ani od Filových maliarskych zásahov, ale tvorí sa na hranici medzi fotografickým záznamom a maliarskym zásahom, medzi reprezentáciou a popretím referencie.

 

Kurátor výstavy: Peter Michalovič
Trvanie výstavy: 5. 2. 2015 – 15.3. 2015

 

Autor: Terézia Závacká © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn