Reklama
nedeľa, 15 február 2015 20:33

Pozvánka: AMFO 2015

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Pozvánka: AMFO 2014 Pozvánka: AMFO 2014

Amatérski fotografi budú prezentovať svoje práce v ďalšom ročníku súťaže AMFO 2015. AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.

 

Žilinský samosprávny kraj, Turčianske kultúrne stredisko a Slovenská národná knižnica vyhlasujú regionálne kolo 43. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2015. AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň prispieva k rozvoju umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých, členov fotoklubov. Umožňuje prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, vytvára priestor pre fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie skutočnosti, priestor pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

 

Zúčastniť sa jej môže akýkoľvek tvorca, fotograf amatér po predložení vlastnej autorskej fotografie alebo multimediálnej prezentácie zodpovedajúcej požadovaným kritériám, a to najneskôr do 30. marca 2015. Okrem troch vekových skupín sa súťaží aj v troch rôznych kategóriách podľa formy spracovania: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tematickou kategóriou vyhlásenou pre rok 2015 je RODINA. Vekové skupiny aj kategórie podľa formy spracovania sú vytvorené tak, aby zodpovedali kategóriám medzinárodných súťaží, predovšetkým tých, ktoré sa konajú pod patronátom svetovej organizácie pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996.

 

Súťaž má aj svoju edukatívnu časť. Počas seminára, ktorý sa spravidla koná pri vernisáži výstavy, porotcovia uskutočnia odbornú analýzu všetkých vystavených súťažných fotografií z viacerých aspektov – umeleckého aj technického. Tieto odborné rozborové semináre sú pre súťažiacich veľkým prínosom, majú vzdelávací charakter a sú aj odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty. Najlepšie ocenené diela budú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie, ktorú odborne garantuje svetová organizácia pre umeleckú fotografiu FIAP. Vyhodnotenie regionálneho kola a vernisáž výstavy prebehne dňa 23.4.2015 o 16:00 vo výstavných priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Výstava bude sprístupnená do 18.5.2015. Porotou vybraná kolekcia fotografií postúpi na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2014, ktorá sa uskutoční v júni v Žiline.

 

Na stiahnutie: Prihláška a Propozície

 

Autor: Mgr. Radoslav Pančík © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn