Vytlačiť túto stránku
utorok, 29 január 2013 17:18

Výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Maše Haľamovej

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Maše Haľamovej Výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Maše Haľamovej

Koncom januára sa v sále Deep dance centra na Ľadovni uskutočnila výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej. Žiaci prípravného, prvého, druhého, tretieho ročníka a žiaci štúdia pre dospelých pri tejto príležitosti predstavili ich výsledky polročnej práce.

Výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Maše Haľamovej

Práce vznikli pod pedagogickým vedením učiteľky výtvarnej výchovy Vlasty Števkovej. Každý ročník spracoval prostredníctvom výtvarných techník inú tému. Prípravný ročník sa venoval tematike rozprávky. Technikou kresby, maľby a grafiky zobrazili typické postavy rozprávkového sveta - drakov a princezné. Tematikou prvého ročníka boli ryby, ktorú stvárnili žiaci prostredníctvom techniky suchej ihly, koláže a vytvorili spoločnú animáciu Akvárium, ktorá sa premietala všetkým účastníkom vernisáže. Autoportrétom cez kresbu až po prácu s textom sa venovali žiaci druhého ročníka. Tretiaci sa venovali netradičnej téme – topánke. Ju zobrazili prostredníctvom kresby, maľby, kresby štúdie a maľby pop-artovým spôsobom.

Žiaci-dospeláci sa inšpirovali dielom Baletka od autora Edgarda Degasa, kedy interpretovali dielo technikou maľby na veľké plochy. Svoj názor presunuli do konceptu ako na nich pôsobilo dielo, ktoré ďalej spracúvali formou fotografie, počítačovej grafiky a objektu. V príjemnej atmosfére piatkového popoludnia sa stretli deti, rodičia, starí rodičia a priaznivci umenia. „Do budúcnosti určite zrealizujem výstavu výtvarných prác mojich žiakov z ďalšieho školského roka, ktorý bude koncom školského roka. Medzitým sa spoločne so žiakmi budeme zapájať do vyhlásených výtvarných súťaží,“ približuje Vlasta Števková – pedagogička výtvarnej výchovy Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej na Ľadovni.

Autor: RR

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky