utorok, 29 január 2013 20:40

Lepšie poznať seba aj iných Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Lepšie poznať seba aj iných Lepšie poznať seba aj iných

Externí študenti 2. a 3. ročníka študijného programu Misijná práca s deťmi a mládežou, ktorý je akreditovaný na Žilinskej univerzite a prebieha v Martine, sa v sobotu 19. januára 2013 sústredili v rámci sebapoznávacieho výcviku. Koncentrovaná práca viedla k zaujímavým výsledkom – študenti si mali možnosť prakticky overiť, ako možno vnímať samého seba a ako sme vnímaní svojím okolím.

Nato, aby to zistili využívali naši študenti nástroj, ktorý poznáme už takmer 70 rokov – tzv. Joharino okno. Metóda so zaujímavým názvom pomenováva jednotlivé oblasti našej osobnosti, tak ako sa prejavujú vo vzájomných interakciách. Môžeme skrze ňu spoznávať celkovo štyri komunikačné situácie – komunikujeme veci, ktoré o sebe vieme a chceme aby ich o nás vedeli aj iní (naša verejná oblasť); veci, ktoré o sebe vieme, ale nechceme aby ich vedeli iní, a preto ich skrývame (naša skrytá oblasť); veci, ktoré si neuvedomujeme, ale vedia ich o nás iní (naša slepá oblasť); a veci, ktoré o sebe nevieme a nevedia ich ani iní ľudia (naša neznáma oblasť). Študenti v diskusii spolu hodnotili, aké výhody a úskalia im prinášajú jednotlivé oblasti Johariho okna.Tretia, popoludňajšia časť sústredenia, bola zameraná na trojicu pojmov – asertivita, agresivita a submisivita. Na dotazníku a cvičeniach rozlišovali spomínane prejavy, tak ako ich možno vidieť vo verbálnej a neverbálnej rovine komunikácie. V následnej diskusii odhaľovali zákonitosti toho, ako vyjadrovať  vlastné city, myšlienky a názory v pozitívnej, ako aj negatívnej podobe bez toho, aby porušovali práva iných, či svoje vlastné. Dobrá komunikácia nám totiž pomáha nadväzovať úzke medziľudské vzťahy, ubrániť sa manipulácii a slobodne sa rozhodovať.

Motivácia študentov naučiť sa o asertivite, agresivite a submisivite vzrástla potom, ako si uvedomili, že v živote nie raz zažívajú zložité situácie, vyžadujúce si práve tieto zručnosti. Aj preto koordinátor sústredenia František Korečko pripomenul, že „je nutné tieto zručnosti nielen poznať ale aj vedieť s nimi narábať.“ Na sústredení tak odzneli cvičenia a úlohy, v ktorých si svoje životné zručnosti v oblasti asertivity, agresivity a submisivity mohli študenti uvedomiť, rozpoznať na samých sebe a lepšie spoznávať aj u iných. Cieľom kurzu bolo naučiť sa vyjadrovať vlastné myšlienky a názory tak v súkromnom, ako aj pracovnom živote. Práve tam sme totiž svedkami všetkých pokojných dialógov a vzťahov, ale aj nedorozumení a konfliktov.

Autor: Hedwiga Tkáčová 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn