pondelok, 06 apríl 2015 00:00

Knižné mole – zábavný rast v čitateľskej gramotnosti

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Knižné mole – zábavný rast v čitateľskej gramotnosti Knižné mole – zábavný rast v čitateľskej gramotnosti

V súčasnosti, kedy naše deti skôr siahnu po ovládači od televízie či počítači, sa ich pozornosť snažíme upriamiť na knihy a ich čítanie.

 

Mesiac marec je na tieto aktivity ideálny. Už pred 4 rokmi sme na 1. stupni Evanjelickej spojenej školy v Martine odštartovali cielené aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť a lásku ku knihám. Tie vyvrcholili už tretím ročníkom projektu  KNIŽNÉ MOLE, ktorý aj v tomto roku prevetral nielen literárne vedomosti našich žiakov, ale aj ich kreatívneho ducha.

 

 

Projekt ´Knižné mole´je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov Evanjelickej spojenej školy v Martine (ďalej ESŠ) a patrí medzi najviac atraktívne aktivity školy. Projekt pripravovali  a organizovali  žiaci 4.B triedy pod dohľadom triednej učiteľky a koordinátorky projektu Anežky Neupauerovej. V tomto školskom roku prešli mole väčšou premenou. Prvá zmena sa týkala hostí na čítanie.  Štvrtáci sa rozhodli nepriviesť ´knižné mole´ zo školy (pedagógov, uja školníka, či pána riaditeľa), do školy si  pozvali rodičov a rodinných príslušníkov. Rodinná atmosféra pri spoločnom spoznávaní kníh bola fantastickým zážitkom! 

 

 

Druhá zmena bola podstatná. Žiaci prvého stupňa nečítali spoločnú knihu, ale tentoraz organizátori ponechali v rámci výberu voľnú ruku každej triede.  Spoločné stretnutie na konci marca preto nebolo zamerané na aktivity spojené so spoločnou knihou, ale na tvorivú prezentáciu všetkého prečítaného. Žiaci sa teda prezentovali ako triedne kolektívy  prostredníctvom krátkych divadielok či  básničiek. Tie mali medzi prítomnými hosťami veľký úspech! Tvorivosť žiakov podčiarkli aj vlastnoručne vytvorené knihy, ilustrácie a vyrobené bábky. Celú akciu sprevádzali tzv. prepájacie scénky tvoriace príbeh.  Ten vytvorili  a odohrali tvorivé ´mozgy akcie´ – štvrtáci.

 

 

Záverom zábavného programu bola súťaž o Knižnú moľu školy, v ktorej si zmerali sily čítaniachtiví jednotlivci z každého ročníka. Súťaž o „MOĽU ŠKOLY“ prebiehala prostredníctvom rozličných otázok z  troch rozprávok: O červenej čiapočke, O medovníkovom domčeku a O kozliatkach.  Sú to tradičné rozprávky a práve preto, že sa triedy v rámci súťaže rozhodli prezentovať najmä modernými dielami, považovala koordinátorka projektu Anežka Neupauerová za „dobré, ak sa podarí oprášiť žiakom spomienky aj na klasické rozprávky.“ Knižný výber deti zaujal, a tak sa počas programu vytvorila zdravo súťažiaca atmosféra. Ozajstnú bodku za programom urobila hymna Knižných molí. Tú zaspievali samotní organizátori.

 

 

Prezentácie všetkých tried boli veľmi tvorivé a milé a porota / jej súčasťou boli aj pozvaní hostia –  zástupca rodičov Monika Zumríkova, zástupca Turčianskej knižnice Lenka Škutová/ to mala naozaj ťažké. Organizátori sa aj preto rozhodli odmeniť každú triedu. Okrem toho boli udelené aj špeciálne ceny za najtvorivejšiu, najvtipnejšiu a najlepšiu prezentáciu.  Odmenený bol napokon aj najlepší herec programu. Víťazov čakali krásne knižné ceny, ale aj množstvo ďalších cien, ktoré zabezpečil hlavný sponzor akcie firma V-Elektra.

 

 

Projekt ´Knižné mole´ je komplexne postavený model projektu podporujúci čitateľskú gramotnosť žiakov. Jeho dôležitým ovocím je nielen spoznávanie krásy slovenských literárnych diel, ale aj spoločné stretnutie všetkých tých, pre ktorých je kniha vzácnou a nenahraditeľnou súčasťou života. O to viac sa tešíme z toho, že organizátori, vedenie školy aj samotní hostia sa zhodli na tom, že tohtoročná verzia projektu bola doposiaľ najlepšia.

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn