štvrtok, 31 január 2013 00:00

List zamestnancov: Pravda o prepúšťaní v Slovenskej národnej knižnici

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
List zamestnancov: Pravda o prepúšťaní v Slovenskej národnej knižnici List zamestnancov: Pravda o prepúšťaní v Slovenskej národnej knižnici

Zamestnanci, ktorí s veľkým znepokojením sledujú negatívnu zavádzajúcu kampaň proti SNK zo strany jej bývalého generálneho riaditeľa Dušana Katuščáka, napísali list, ako podporu súčasnej generálnej riaditeľke Kataríne Krištofovej.

Verejný list zamestnancov SNK ako podpora súčasnému vedeniu

Za vyše 20 rokov demokracie sme si už zvykli na skutočnosť, že pri nástupe novej vládnej garnitúry dochádza k výmenám na významných postoch spoločenského života. Striedajú sa premiéri, ministri, primátori a generálni riaditelia, striedajú sa štátni úradníci. Odbornosť jednotlivca by však v každom prípade mala byť hlavným faktorom a najväčšou devízou, ktorá ho vynesie do funkcie. 

Niečo podobné sme mohli sledovať od roku 2010 aj v Slovenskej národnej knižnici, ktorej činnosť je v posledných mesiacoch predmetom škandalizácie, ohovárania, zavádzania občanov a špekulatívnych úvah. V médiách sa nepíše a nehovorí o ničom inom, len o „prepustení 17 špičkových odborných a výskumných pracovníkov“, ktorých prepustila nová generálna riaditeľka Ing. Katarína Krištofová, PhD., ktorá vo funkcii generálneho riaditeľa SNK vystriedala prof. Dušana Katuščáka už po druhýkrát. Prečo sa v tejto súvislosti nespomenie fakt, že všetkých sedemnásť zamestnancov podpísalo dohodu o ukončení pracovného pomeru k 31. 12. 2012? Že vyše polovicu odídených tvorili dôchodcovia, ktorí popri svojich slušných dôchodkoch už 5 až 12 rokov poberali veľmi slušné výplaty?

To všetko v čase, keď na úradoch práce máme registrovaných niekoľko stovák vysokoškolských absolventov, dokonca absolventov odborov ako knižničná a informačná veda, história či pomocné vedy historické, ktorí márne hľadajú prácu a uplatnenie. Nová generálna riaditeľka SNK pripravila novú organizačnú štruktúru v najlepšej viere, aby SNK dokázala reagovať na nové výzvy, ktoré pred ňou stoja, aby z nej dokázala byť moderná a pre verejnosť prínosná kultúrna inštitúcia. Každý riaditeľ má svoje predstavy o fungovaní  organizácie, za ktorej chod je zodpovedný a má právo obklopiť sa tímom ľudí, ktorých považuje za odborníkov a ktorí budú pre neho prínosom.

Problematika prepúšťania je v médiách prezentovaná skreslene

Problematiku SNK po nástupe nového vedenia už médiá preberali niekoľko ráz, často skreslene a spôsobom, ktorý verejnosti podsúval pocit, že sa v Slovenskej národnej knižnici deje niečo nekalé a hrozivé pre kultúru.  Prečo však nikto nespomenie veľkorysosť generálnej riaditeľky, ktorá v roku 2010, po odvolaní prof. Katuščáka z funkcie, mu nedala výpoveď a prečo si nikto nekladie otázku, z akého dôvodu sa ocitla Ing. Katarína Krištofová, PhD. medzi prepustenými v momente, keď sa po zmene vlády stal prof. Katuščák opäť generálnym riaditeľom? Prečo médiá mlčia o prepúšťaní odborných zamestnancov v Slovenskej národnej knižnici, ku ktorému došlo v januári 2011, po návrate v apríli odvolaného generálneho riaditeľa prof. Katuščáka?

Dokonca pri tomto prepúšťaní bol podľa zistení kompetentných úradov porušený zákon, išlo o neohlásené hromadné prepúšťanie. Prepustení zamestnanci boli navyše na čas výpovednej lehoty vykázaní z inštitúcie a ako „nežiaduci“ mali zákaz vstupu na svoje pracoviská. Natíska sa preto otázka, prečo sa v roku 2011 nerozmazávalo prepustenie dvadsiatich troch odborných pracovníkov v médiách? Prečo zrazu každého znepokojuje súčasné prepúšťanie? Preto, lebo to niekomu práve takto vyhovuje? Prečo sa niektorí snažia zavádzať verejnosť, ktorá o odborných problémoch inštitúcie nemá ani tušenia, nepravdivými a jednostrannými informáciami namiesto toho, aby osobne navštívili inštitúciu a na vlastné oči sa presvedčili o problémoch, ktoré dlhé roky trápia jej zamestnancov? Prečo niektorí nemajú záujem hovoriť o tom, ako sa za posledné roky neriešili zásadné otázky fungovania inštitúcie a neplnili sa úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona?

Veľmi smutné je, že po odchode prof. Katuščáka z vedenia SNK v národnej knižnici pretrváva zahustené ovzdušie a nevraživosť, ktoré prof. Katuščák naďalej umocňuje svojimi mediálnymi výstupmi, článkami či štvaním zamestnancov SNK proti sebe. Prajeme si, aby pán Katuščák v spolupráci s médiami raz a navždy ukončil hon na čarodejnice, aby sa v inštitúcii upokojili vášne a aby sa jej zamestnanci už konečne mohli venovať plneniu si svojich povinností.

Vedúci zamestnanci Slovenskej národnej knižnice, ktorí podpísali vyššie uvedený list

PhDr. Agáta Klimeková, PhD., Mgr. Peter Sabov, PhD., doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., Ing. Martina Bajzíková, PhD., PhDr. Ľudmila Rohoňová, PhDr. Darina Janovská, PhDr. Janka Dropková, PhDr. Eleonóra Janšová, Ing. Alžbeta Martinická, Mgr. Ľubica Galuščáková, Ing. Viera Gašpareková, Ing. Saskia Stachová, Ing. Ondrej Šeliga, Ing. Dominik Kubík, Mgr. Viera Hatarová, Mgr. Lucia Duchajová, Bc. Lukáš Buzek, Jaroslava Lauková, Miriam Štefková.

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn