utorok, 21 apríl 2015 00:00

Slovenská národná knižnica sa stala členom UDC Consortium

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Slovenská národná knižnica sa stala členom UDC Consortium Slovenská národná knižnica sa stala členom UDC Consortium

Slovenská národná knižnica v spolupráci s Universal Decimal Classification Consortium (UDCC) v Haagu pripravuje zverejnenie aktuálnej verzie Medzinárodného desatinného triedenia (MDT).

 

Ide o najznámejšiu klasifikačnú schému pre triedenie vedeckých odborov, o ktorých literatúra pojednáva. Klasifikačnú schému tvorí 10 tried, ktoré pokrývajú celú škálu ľudského poznania od filozofie, náboženstva, psychológie až po jazykovedu a zemepis. Čitateľom je tento systém známy z knižničného prostredia - na polici nájdu číselné označenie a všetky knihy v tejto polici sú z danej kategórie ľudského poznania. Ak je napríklad polica označená číslom 159 – Psychológia, okamžite si čitateľ môže byť istý, že práve na tomto mieste nájde všetko čo potrebuje o psychológii. „Práve vďaka tejto sústave Medzinárodného desatinného triedenia sa vedia čitateľ i knihovník vo fondoch svojej knižnice veľmi rýchlo zorientovať. Tento štandard má medzinárodný charakter a keďže je vedený v číselnej sústave nie je potrebná znalosť jazykov. Všetci používatelia na celom svete nájdu pod číslom 159 v policiach literatúru práve z oblasti psychológie či už hovoria anglicky prípadne iným jazykom,“  vysvetľuje Katarína Krištofová, riaditeľka Slovenskej národnej knižnice.

 

Konzorcium so sídlom v Haagu má na starosti správu, riadenie a aktualizáciu tejto klasifikácie. Ak teda má dôjsť k zmene a napríklad pod číslo 159 pribudne aj nový vedný odbor, okamžite o tom  informuje svojich členov. Členstvo teda prináša pre čitateľov a knihovníkov neustále aktuálne informácie a všetky dokumenty sú zatriedené podľa medzinárodného štandardu. To prispieva k medzinárodnej prehľadnosti a zrozumiteľnosti. Od novembra minulého roka prebiehajú rozsiahle rokovania medzi SNK a UDCC, ktorých výsledkom by malo byť zverejnenie najnovšej verzie MDT v priebehu budúceho roka. Údaje budú prístupné pre všetkých užívateľov prostredníctvom portálu UDC Konzorcia.

 

V súvislosti s týmito krokmi sa Slovenská národná knižnica stala 28. januára členom UDC Konzorcia. Benefitom je neobmedzený prístup k aktuálnej slovenskej verzii MDT a bezplatná servisno-technická podpora týkajúca sa správy dát, ktoré sa zverejňujú na portáli UDC. Členovia konzorcia majú absolútne právo vykonávať úpravy v rodnom jazyku, ktoré môžu byť vydané len pod licenciou konzorcia. Doteraz prebehli aktualizácie Master Reference File (MRF) súboru dát verzie z roku 2011. Slovenská národná knižnica získala prístup do prekladateľskej bázy dát a spustila tak etapu prekladu anglickej verzie MDT do slovenského jazyka. V súčasnosti prebiehajú záverečné rokovania k podpisom zmlúv a licencií. Nasledujúcim krokom bude príprava webového rozhrania na zverejnenie dát, jeho skúšobná prevádzka, registrácia členov a v priebehu budúceho roka bude bezplatne sprístupnené aktuálne MDT pre všetkých registrovaných užívateľov. Knihovnícka komunita a ostatní záujemcovia budú mať vďaka nášmu členstvu k dispozícii kedykoľvek súbor s aktuálnou medzinárodnou bázou hesiel MDT - čo prispeje k bibliografickému spracovaniu záznamov na medzinárodnej úrovni.

 

Autor: Mgr. Katarína Mažáriová Foto: Dana Vojtková, SNK © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie