nedeľa, 10 máj 2015 22:15

Praktická maturita v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Noc múzeí a galérií v Slovenskom národnom múzeu v Martine Noc múzeí a galérií v Slovenskom národnom múzeu v Martine

Dňa 7. mája 2015 žiaci piateho ročníka študijného odboru hotelová akadémia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb vykonávali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

 

Úlohou maturantov bolo v časovom limite 8 hodín prostredníctvom rôznych softvérov a komplikovaných programových modulov vyriešiť množstvo náročných podúloh súvisiacich s organizovaním zájazdov do Moskvy a Petrohradu. Týkali sa napr. tvorby propagačných plagátov, prezentačných videí, vystavenia objednávok a faktúr, výpočtov a účtovania miezd pracovníkov cestovných kancelárií, výpočtov cien jednotlivých zájazdov, ap. Z oblasti riadenia pohostinských a ubytovacích podnikov museli žiaci preukázať svoje znalosti v rezervovaní ubytovania pre účastníkov zájazdov, následne ich ubytovania a vyúčtovania. Ďalej museli dokázať, že sú schopní zabezpečiť im stravovanie a ostatné doplnkové služby nielen počas cestovania, ale  počas celého pobytu.

 

 

Išlo o veľmi náročnú skúšku, zložením ktorej mali žiaci presvedčiť učiteľov odborných predmetov o svojej schopnosti riadiť pohostinské a ubytovacie podniky.  Či sa im to podarilo, nevedno, pretože  ich výstupy sa ešte len hodnotia. Držme im palce, aby s hodnotením boli všetci spokojní!

 

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn