utorok, 19 máj 2015 00:00

Rozlúčka so žiakmi končiacich ročníkov v SOŠ obchodu a služieb v Martine

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Rozlúčka so žiakmi končiacich ročníkov v SOŠ obchodu a služieb v Martine Rozlúčka so žiakmi končiacich ročníkov v SOŠ obchodu a služieb v Martine

Dňa 15. mája 2015 v  jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine  pripravilo vedenie školy s pedagogickými pracovníkmi rozlúčku pre žiakov končiacich ročníkov vo všetkých študijných odboroch. V jej úvode „hotelák“ Matej Dobroň v mene všetkých spolužiakov poďakoval pedagogickým pracovníkom  za ich odvedenú  prácu a seriózny prístup počas celého štúdia.

 

Riaditeľka školy Ing. Slavomíra Guráňová vo svojom  slávnostnom príhovore okrem iného zdôraznila potrebu kontinuálneho vzdelávania absolventov a ich sústavného napredovania vo vyštudovaných odboroch. Žiakom zaželala úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a splnenie snov o peknom živote, aby ho prežili v zdraví a šťastí. V závere vystúpenia spolu so zástupkyňou PhDr. Jurišinovou vyhodnotili a odmenili najlepších žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali významné úspechy v školských a v mimoškolských činnostiach. 

 

 

So žiakmi sa rozlúčili aj samotní pedagogickí pracovníci pesničkou od Alana Mikušeka, ktorú ku predmetnej príležitosti otextovala Ing. Charousová. Po slávnostnom ceremoniáli žiaci prechádzali špalierom, ktorý vytvorili žiaci hotelovej akadémie. Burácajúcim potleskom a pokrikmi sa aj oni rozlúčili so svojimi kamarátmi. Spôsob rozlúčky rozcítil nielen žiakov, ale aj samotných pedagogických pracovníkov.

 

 

Každý zo zúčastnených si v danú chvíľu uvedomoval kolobeh  života, čo všetkých  podnietilo ku krátkemu zamysleniu sa nad  jeho plynutím. Veríme, že rozlúčka sa odchádzajúcim žiakom vryje hlboko do ich pamätí a prispeje k ich pozitívnemu  pohľadu na školu, v ktorej prežili niekoľko rokov.

 

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn