streda, 03 jún 2015 10:42

Maturanti sú pripravení do života

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Maturanti sú pripravení do života Maturanti sú pripravení do života

Konečne sa dočkali svojho vysnívaného dňa. V Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine, dňa 27. a 28. mája 2015, žiaci študijných odborov hotelová akadémia a čašník, servírka zložili maturitnú skúšku z odborných predmetov.

 

Jej cieľom bolo overiť ich znalostí z oblasti manažmentu, geografie a služieb cestovného ruchu, ekonomiky, marketingu, účtovníctva, administratívy, technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy. Členov maturitnej komisie  žiaci presvedčili o tom, že rozumejú odborným problematikám a že sú veľmi dobre pripravení pre prax, resp. pre ďalšie štúdium na vysokých školách. Okrem teoretických znalostí komisia ocenila bohato rozvinuté komunikačné a asertívne zručnosti žiakov, ktoré sú svedectvom moderných prístupov učiteľov vo vyučovacom procese, v ktorom systematicky k jednotlivým situáciám a javom vytvárajú priestor na vyjadrovanie ich vlastných stanovísk, názorov, či postojov.

 

 

Spokojnosť učiteľov a žiakov s dosiahnutými výsledkami maturitnej skúšky u nich obyčajne strieda chvíľkový pocit smútku, neistoty a obáv z budúcnosti. V prípade týchto absolventov však nie je dôvod obávať sa. Luxusné hotely a moderné pohostinské podniky na Slovensku a vo vyspelej Európe im ponúkli pracovné miesta ešte počas štúdia. Dôležité pre nich bude dosiahnuť vnútornú spokojnosť s prácou, ktorá ich bude napĺňať, posúvať dopredu a spríjemňovať im život.

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD., foto: Ing. Žbirková © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn