pondelok, 04 február 2013 00:00

Ako zlepšiť kvalitu životného prostredia a využiť potenciál regiónu?

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Ako zlepšiť kvalitu životného prostredia a využiť potenciál regiónu? Ako zlepšiť kvalitu životného prostredia a využiť potenciál regiónu?
Čajovňa Dúšok Zdravia sa 30. januára zaplnila mnohými mladými ľuďmi. Premietal sa film so svojráznym názvom "Premena". Populárne spracovaný dokument opísal novodobý globálny experiment, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia a zapojiť lokálne komunity do celospoločensky prospešných aktivít.
 
Projekt Premena je založený na jednoduchej myšlienke
 
Cieľom je znížiť vysokú spotrebu fosílnych palív a zmeniť systém tak, aby bol efektívnejší, menej zaťažoval životné prostredie a viac využil ľudské, potravinové ale aj energetické zdroje v regióne. Premena nie je iniciatíva s komerčným či politickým charakterom. Je to vlastne dobrovoľná aktivita ľudí, ktorí sa rozhodli nečakať na vlády, aby zlepšili ich život, ale začali vzájomne spolupracovať. Tento experiment sa šíri po celom svete. Ľudia sa vďaka tomuto projektu stretávajú, zdieľajú svoje zámery a vízie ako zlepšiť kvalitu svojho životného prostredia a spoločne hľadajú spôsoby, ako to dosiahnuť. Podľa účastníkov podujatia sú aj v Martine obyvatelia, ktorí sa zaujímajú o svoj životný priestor a využívajú jeho potenciál napríklad realizáciou vlastnej záhradky, predajom a výmenou domácich výrobkov, výrobou ekologických potravín alebo využívaním obnoviteľnej energie. Napríklad v Priekope, neďaleko od obchodu LIDL, sa našiel kvetináč s rozkvitnutými uhorkami. (viď foto)
 
Uhorky pri Lidli - Priekopa
 
Uvidíme zeleninu aj na iných miestach v Martine?
 
Niet pochýb o tom, že sa tieto a aj iné aktivity v budúcnosti ešte viac rozšíria aj v našom okolí. Cieľom iniciatívy nie je cestovať ďaleko a meniť celý svet, ale postarať sa o zlepšenie miesta v ktorom žijeme, využiť potenciál vlastnej pôdy, dvora či blízkeho okolia. Všetko závisí len od vôle človeka spojiť príjemné s užitočným a zvýšiť atraktivitu svojho okolia napríklad kvetinovým, či zeleninovým záhonom, sadením ovocných stromov, pestovaním liečivých bylín, zeleniny a podobne. Z hľadiska úspory energie je v tejto iniciatíve podstatné hľadať rôzne spôsoby využitia alternatívnych zdrojov. Premenu robí každý sám od seba - zaujíma sa o priestor v ktorom žije a zveľaďuje ho v rámci svojich a legislatívnych možností.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn