Reklama
pondelok, 15 jún 2015 00:00

Generálka riaditeľka SNK zvolená za členku IFLA

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Generálka riaditeľka SNK zvolená za členku IFLA Generálka riaditeľka SNK zvolená za členku IFLA

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Krištofová bola začiatkom júna zvolená za členku Stáleho výboru Medzinárodnej federácie knižničných asociácií  (IFLA). Tento úspech prišiel doslova pár dní potom, čo bola zvolená do Výkonného výboru Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc (CENL) pre národné knižnice.

 

IFLA je najväčšou a najvplyvnejšou svetovou organizáciou zastupujúcou globálne záujmy knižníc. Stály výbor má 22 členov a K. Krištofová bude najbližšie štyri roky jeho súčasťou. Je to expertný orgán, ktorý pripravuje odporúčania pre efektívne plnenie štandardných aj moderných funkcií národných knižníc vo svete. „Odporúčania Stáleho výboru sa premietajú do národných stratégií i legislatívy. Úzko spolupracuje s Konferenciou riaditeľov národných knižníc, v ktorej zastupujem Slovenskú národnú knižnicu na celosvetovej úrovni,“ uviedla na margo zvolenia K. Krištofová.

 

CENL, ktorého členkou Výkonného výboru sa generálna riaditeľka SNK stala koncom mája, vznikla v roku 1987 ako platforma na medzinárodnú spoluprácu národných knižníc v Európe. Z pôvodných 11 krajín sa rozrástla na súčasných 46 krajín Rady Európy, ktoré zastupuje 49 riaditeľov národných knižníc. Úlohou je posilniť národné knižnice v Európe. Štandardnými témami, ktorými sa CENL ako organizácia zaoberá, sú harmonizácia a inovácia národných politík v oblasti knihovníctva, implementácia nových informačných technológií v knižniciach, štandardizácia dátových štruktúr a komunikačných rozhraní v rámci európskej siete národných knižníc a ochrana a uchovávanie významných zbierok. „Býva napríklad pravidlom, že pracovné stretnutia sa konajú pod záštitou oficiálnych politických predstaviteľov krajín, v ktorých sa konajú,“ doplnila K. Krištofová.

 

Úlohou štvorčlenného Výkonného výboru je tiež pripravovať strategické materiály organizácie, podklady pre rokovania, rozpočet organizácie apod. „Mojim zámerom, na základe ktorého som bola zvolená, je najmä posilnenie postavenia menších národných knižníc v CENL, a to najmä z regiónu strednej a východnej Európy. Rovnako som za podporu bilaterálnej spolupráce medzi národnými knižnicami v oblasti výmeny poznatkov a tzv. best practices. Tu má aj naša národná knižnica čo ponúknuť, napríklad skúsenosti z masovej digitalizácie knižničných dokumentov, či slovenský model riešenia sprístupňovania obchodne nedostupných diel, ktorý patrí medzi najprogresívnejšie na svete,“ vysvetlila generálna riaditeľka SNK

 

Autor: Katarína Mažáriová, SNK © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn