Reklama
pondelok, 22 jún 2015 23:54

Od Ľudovíta Štúra k Milanovi Hodžovi a k súčasnej generácii

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Od Ľudovíta Štúra k Milanovi Hodžovi a k súčasnej generácii Od Ľudovíta Štúra k Milanovi Hodžovi a k súčasnej generácii

Vedecká konferencia, ceny za najlepší novinový článok, akademická debata, pietna spomienka i beh zdravia – taký je scenár XI. ročníka Dní Milana Hodžu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. - 28. júna 2015 v Martine, Sučanoch a v Bratislave.

 

Hodžova bohatá publikačná činnosť, jeho názory a postoje nám dávajú možnosť inšpirovať sa jeho myšlienkami aj v súčasnosti. Celé spektrum aktivít Dní Milana Hodžu v posledný júnový týždeň, organizovaných v Roku Ľudovíta Štúra, majú za cieľ rozvíjať národné povedomie. Odkazy obidvoch slovenských velikánov, v mnohom podobné, rezonujú vo väčšine tohtoročných podujatí.

 

Ako sa stalo, že sme pretrvali?

Odpovede na tieto otázky hľadali žiaci základných škôl a nižších tried gymnázií  v tohtoročnej literárnej súťaži Hodžov novinový článok. Inšpiráciou boli pre nich myšlienky Vladimíra Mináča v diele Dúchanie do pahrieb.

 

Prečo sme my k našej národnej minulosti natoľko nešetrní, že ani len poučenia z nej nechceme čerpať?

Toto zas bola téma na zamyslenie pre žiakov gymnázií a stredných škôl a svoje myšlienky mohli posielať do súťaže Hodžova esej. Myšlienku vyslovil Milan Hodža v jednom zo svojich vystúpení v roku 1930. Okrem esejistickej súťaže sa gymnázium v Sučanoch rozhodlo vyhlásiť aj nultý ročník súťaže v akademickej debate a spestriť program Dní Milana Hodžu  v Sučanoch aj behom pre zdravie .

 

Ivan Markovič – politik, legionár a publicista

Vedeckou konferenciou k ďalšej osobnosti spomedzi súčasníkov Milana Hodžu si odborná verejnosť pripomenie okrem iného aj zásluhy slovenských legionárov na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Jeho vznik po skončení prvej svetovej vojny bol prvým krokom Slovenska na ceste k vlastnej štátnosti.

 

Cena Milana Hodžu sa udeľuje vedeckým pracovníkom za ich príspevok v poznávaní slovenských dejín a významných osobností pôsobiacich v politike spoločne s Milanom Hodžom. Čestná cena Milana Hodžu sa udeľuje za propagovanie Slovenska a diela Milana Hodžu v zahraničí a tiež za pedagogickú a osvetovú činnosť. Na návrh Organizačného výboru ju udeľuje ceny predseda vlády.

 

Na stretnutie seniorov Turca sa takmer celý rok pripravujú nielen v Sučanoch ale aj v okolitých obciach a mestách turčianskeho regiónu. V športových a folklórnych súťažiach si  zmerajú sily aj so seniormi z partnerskej obce Fulnek. Súčasťou programu je aj neformálna beseda s prednášateľmi, účastníkmi vedeckej konferencie v Martine. Záver Dní Milana Hodžu patrí pietnym spomienkam na Národnom cintoríne v Martine, v Sučanoch a nedeľným službám božím v evanjelickom a. v. kostole v Sučanoch.

 

O naplnenie bohatého programu Dní Milana Hodžu sa neúnavne usilujú Hodžovi priaznivci nielen z vedeckých a odborných kruhov, učitelia, žiaci a študenti, ale aj obyvatelia z jeho rodnej obce Sučany, či neďalekého Martina. Význam štátnika a politika Milana Hodžu pre Slovensko je nespochybniteľný. Ako poslanec uhorského snemu na začiatku 20. storočia bojoval za národné požiadavky, najmä za hospodárske posilnenie a emancipáciu slovenského roľníctva v rámci Uhorska. Avšak až vznik Československa priniesol reálne možnosti na zlepšenie postavenia slovenského národa. Ale v novej politickej konštelácii sa Milan Hodža paradoxne dostáva do zložitejšej situácie. Očakáva sa od neho už nielen pôsobenie v prospech Slovákov a Slovenska, ale aj obhajoba záujmov československého štátu. Centralizmus však neumožnil vytvorenie vyvážených vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi, a preto Hodža predkladá v roku 1938 v rámci Národnostného štatútu návrh na ustanovenie slovenského snemu a rozšírenie právomocí slovenských samosprávnych orgánov. Zakrátko, 30. septembra 1938, nasledovalo podpísanie Mníchovskej dohody o anektovaní časti území československého štátu a tak Hodžova koncepcia neuspela.

 

Autor: Katarína Mažáriová, SNK © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn