streda, 24 jún 2015 22:26

Ȏsmačka na ESŠ v Martine Dašena Gombíková: Korupcie chtiví ľudia okrádajú samých seba

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Ȏsmačka na ESŠ v Martine Dašena Gombíková: Korupcie chtiví ľudia okrádajú samých seba Ȏsmačka na ESŠ v Martine Dašena Gombíková: Korupcie chtiví ľudia okrádajú samých seba

Občianske združenie Proti korupcii vyhlásilo aj tento rok literárnu súťaž s názvom CHCEME ŽIVOT BEZ ÚPLATKOV A KORUPCIE. Druhého ročníka súťaže sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl a učilíšť z celého Slovenska.

 

Účastníci súťaže boli rozdelení do dvoch vekových kategórii. V rámci stredných škôl získala pekné striebro aj študentka Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 18. júna v sídle OZ v Žiline.

 

Prečo sme situáciu nechali zájsť až takto ďaleko?

 

Dašena Gombíková,žiačka 8. ročníka na Evanjelickej spojenej škole v Martine získala pekné 2. miesto spomedzi 47 súťažiacich. Štrnásťročná dievčina si za tému svojho príspevku zvolila „Počula som o korupcii v médiách“, v ktorej uvažovala o medializovaných prípadoch korupcie. Hneď v úvode svojej práce si autorka položila otázku „prečo sme situáciu nechali zájsť až takto ďaleko a na dosiahnutie svojich cieľov používame často aj najrôznejšie úplatky, krádeže a podvody?“

 

Odpoveď na svoju otázku následne hľadala v úvahe o každodennom vysielaní v médiách, o úplatkárstve a klientelizme, ale aj o „získavaní vysokoškolských titulov za veľmi krátky čas.“ Mladej autorke neušla ani problematika „poradovníkov na niektoré operácie“ či aktuálne „podvody v ekonomike, politike a školstve.“ Žiačka ôsmeho ročníka neschvaľuje konanie „veľmi bohatých ľudí, ktorí zbohatli za zvláštnych okolností.“ Aj preto v závere svojej úvahy jasne konštatuje, že korupcie chtiví ľudia síce môžu mať „väčší majetok alebo iné výhody bez námahy, okrádajú sa však o veci, ktoré sú v dnešnej dobe oveľa vzácnejšie ako peniaze alebo titul – okrádajú samým seba o vedomosti a čestnosť.“ 

 

 

Rôznosť tém a možností

 

OZ Proti korupcii si uvedomuje, že témy, zamerané na boj proti korupcii sú v spoločnosti viac ako potrebné a skutočne vítané. Súťaž mala aj preto za cieľ vniesť túto tému do radov študentov a školských zariadení. Téma boja proti úplatkom a korupcii oslovila pedagógov dokonca natoľko, že sa hlavná myšlienka súťaže stala obsahom nie jednej vyučovacej hodiny. Aj na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Martine začala participácia študentov na súťaži na podnet pedagóga. Nasledujúcou výzvou pre každého študenta bolo zvolenie témy súťažnej eseje.

 

 

 

Oproti vlaňajším dvom témam sa tohtoročná ponuka rozšírila až na šesť možností. Prvým žánrom bola úvaha s názvom „Prečo (mnohým) ľuďom neprekážajú úplatky?“. V poradí druhá téma znela: „Stretol somčloveka, hovoril pravdu a bol sám. Aj ja chcem byť ako on!“ (rozprávanie). Úvaha o niektorom z medializovaných prípadov korupcie s názvom „počul som v médiách o korupcii“ bola v poradí treťou témou. Štvrtou možnosťou bolo písanie príbehu s názvom „podvádzal som, zvíťazil som, ale trápia ma výčitky svedomia“. Ako piata mohla študentov osloviť téma „je pravdou, že kto nekradne a nepodvádza okradne vlastnú rodinu?“ Šesticu tém uzavrela zaujímavá možnosť napísať úvahu na myšlienky českého herca Jana Krausa, ktoré odzneli na 1. Protikorupčnom festivale začiatkom júna v Žiline.

 

Venované ocenenia

 

2. ročníku literárnej súťaže ,,Chceme život bez úplatkov a korupcie" predsedal novinár a moderátor Ján Blahovec. Členovia odbornej komisie boli učiteľka slovenčiny a kulturologička Jarmila Čičková, novinárka Renáta Jaloviarová a novinárka a spisovateľka Beáta Jarošová. Dve kategórie súťažiacich (11.-14. roční autori a 15.-19. roční autori) priniesli do rúk porotcov celkovo 47 prác. Súťaž podporili aj denník N a týždenník .týždeň, ktorí výhercom venovali ročné predplatné svojich časopisov a pekné vecné ceny. „Oproti minulému 1. ročníku vidíme enormný nárast počtu súťažiacich. Žiaci boli z celého Slovenska, od Bratislavy až po Košice, a väčšina z ocenených si prišla aj osobne prevziať cenu“, popísal priebeh slávnostného odovzdávania cien v Žiline podpredseda OZ Proti korupcii Ľubo Bechný. Organizátori súťažným prácam udelili celkovo 3 miesta, ktoré doplnila Cena denníka N, Cena týždenníka .Týždeň, tri čestné uznania a špeciálna cena OZ Proti korupcii.      

 

Boj s korupciou

 

Celkový počet zaevidovaných trestných činov korupcie na Slovensku každoročne presahuje hranicu troch stovák. Na množstvo trestných činov korupcie preto reaguje aj Strategický plán boja proti korupcii, ktorého vhodne dopĺňajú viaceré občianske iniciatívy. K osvete a snahám o znižovanie tejto trestnej činnosti prispieva aj občianske združenie Proti korupcii, ktoré sa usiluje o „poskytovanie pomoci v boji proti korupcii a klientelizmu, ale aj o odhaľovanie prípadov korupcie a zneužívania verejných zdrojov.“

 

Minuloročnou a historicky prvou víťazkou literárnej súťaže zameranej na boj proti korupcii bola taktiež študentka Evanjelického gymnázia v Martine, prváčka Andy Snováková, ktorá si vybrala úvahu na tému „Pravda a čistota srdca je VIAC“.Zamýšľala sa na tým, prečo musia ľudia dávať úplatky, prečo niektorí politici klamú a prečo vôbec ku korupcii v našom štáte dochádza? „Rozhodla som sa pre túto tému a neľutujem“, popisuje Andy a dodáva, že sa jej o korupcii písalo pomerne dobre, „keďže je korupcia v dnešnej dobe a politike dosť rozšírená téma.

 

O to paradoxnejšie znie fakt, že pojem ´korupcia´nie je v súčasnom právnom poriadku ešte definovaný pojem. Nemá dokonca ani jednotnú definíciu, ktorá by vystihovala spoločné znaky všetkých rozličných foriem korupčného správania. V celom svete má však korupcia jedného spoločného menovateľa. Je ním snaha o jej zníženie. Či už teda pod pojmom korupcia rozumieme prijímanie úplatku, podplácanie, nepriamu korupciu alebo volebnú korupciu (pozri Trestný zákon § 328 – §336a), dôležitým sprievodným javom týchto skutkov je úsilie širokej spoločnosti o ich maximálny možný pokles.

 

 

Autor: Hedwiga Tkáčová, foto: Ľubo Bechný © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn