Reklama
streda, 15 júl 2015 23:15

Prípravy expozície v Múzeu Andreja Kmeťa sa už začali a vy môžete byť pri tom

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Prípravy expozície v Múzeu Andreja Kmeťa sa už začali a vy môžete byť pri tom Prípravy expozície v Múzeu Andreja Kmeťa sa už začali a vy môžete byť pri tom

Nedávna rekonštrukcia budovy Múzea Andreja Kmeťa umožnila vhodnejšie podmienky pre kvalitnejšie uloženie zbierkového fondu. So zmodernizovaním súvisí aj aktualizácia expozície, a tým aj jej zatraktívnenie.

 

Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum Andreja Kmeťa prináša návštevníkom jedinečnú možnosť nahliadnuť do zákulisia tvorby expozície s názvom Príroda Turca. Ako prvé múzeum na Slovensku umožní verejnosti dozvedieť sa informácie týkajúce sa prípravy plánovanej expozície. Sprístupnenie múzea bude dočasné, v trvaní od 4. augusta do 16. septembra 2015. Počas tohto obdobia budú návštevníci oboznámení s rozčlenením priestoru, výstavnými prvkami, konštrukciami a dozvedia sa o celkovej výtvarnej idei výstavy.

 

Expozícia múzea slúžila v minulosti na kultúrno-výchovné účely mládeže základných a stredných škôl. Jej zmodernizovaním sa dosiahne detailnejší a zaujímavejší lektorský výklad odborných pracovníkov a lektorov. „Samostatným cieľom modernizácie je aj pritiahnutie širokej verejnosti a možnosť poskytnutia základných informácií o regióne Turca aj pre zahraničných návštevníkov,“ spresnil Mgr. Andrej Bendík, PhD., vedúci Múzea Andreja Kmeťa, paleontológ a jaskyniar.

 

Realizáciu expozície financuje Ministerstvo kultúry. Celkový rozpočet na obnovenie  expozície a vynovenie budovy je približne 430 000 eur. Momentálne je múzeum v  tretine príprav naplánovanej expozície. „Prvú etapu sme už ukončili, to boli základy vitrín a diorám. V druhej fáze sa bude robiť technické zázemie vitrín (osvetlenie a ozvučenie) a posledná etapa by sa mala realizovať budúci rok. Tá sa bude týkať samotného inštalovania predmetov a grafiky –  fotografie, schémy, nákresy, 3D modely, 2D modely, interaktívne prvky, dotykové obrazovky a podobne,“ dodal Mgr. Andrej Bendík, PhD.

 

Výstava Príroda Turca bude rozdelená na dve časti

 

V prvej časti expozície bude inštalovaná časť Neživá príroda, ktorá bude pozostávať z 8 spojených zasklených vitrín a jednej osobitnej zasklenej vitríny v strede miestnosti. Tu budú mať návštevníci možnosť vidieť vzorky hornín, minerálov a model jaskyne s kostrovými zvyškami pravekej jaskynnej fauny. Pre časť Neživá príroda je celkovo navrhnutých 221 fotografií, 48 obrázkov, 76 máp a na prezentáciu 261 prírodnín. Živá príroda, druhá časť expozície, bude nainštalovaná v 4 miestnostiach a bude prezentovať základné biotopy živej prírody regiónu Turiec. Využije sa tu zvukový nosič na prezentáciu hlasov zvierat, zasúvacie panely a listovacie panely. Pre túto časť expozície je navrhnuté vyhotovenie 813 fotografií, 42 obrázkov, 5 máp, 14 modelov, 7 dvojrozmerných hlavolamov a niekoľko dermoplastických preparátov typických druhov veľkých a stredne veľkých stavovcov. Súčasťou všetkých výstavných miestností bude aj digitálny teplomer a vlhkomer na sledovanie správnych podmienok vystavených predmetov.

 

Celkové dokončenie príprav a najskoršie otvorenie múzea sa odhaduje na jún 2016, prípadne jeseň 2016. Dovtedy si budeme musieť na túto pozoruhodnú expozíciu počkať a tešiť sa, čo si pre nás pracovníci múzea pripravia.

 

 

Autor: Mgr. Lucia Ertľová © Autorské práva sú vyhradené

 

 

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.