Reklama
sobota, 18 júl 2015 20:09

Reštaurovanie diel Mikuláša Galandu

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Reštaurovanie diel Mikuláša Galandu Reštaurovanie diel Mikuláša Galandu

Turčianska galéria k 120. výročiu narodenia Mikuláša Galandu pripravila výstavu diel zo súkromného majetku a z vlastných zbierok, ktoré Turčianskej galérii darovala v roku 1988 pani Mária Galandová. Obrazmi mala vyzdobený byt ako spomienku na milovaného manžela. Časom a vplyvom meniacich sa podmienok plátna stratili pôvodnú farebnosť a začali zvetrávať. Aby bola prezentácia diel M. Galandu dôstojná, bola potrebná ich očista a reštaurovanie, ktoré by dielam vrátili ich pôvodnú farebnosť.

 

S reštaurátorskými prácami sa začalo už v roku 2013

 

Zámerom projektu z dotačného programu MKSR bolo získanie finančných prostriedkov na odborné ošetrenie a reštaurovanie štyroch diel Mikuláša Galandu (Pijani, Drevorubači, Stromy pri Turčianskych Tepliciach, Ružový šašo), ktoré boli súčasťou stálej expozície Turčianskej galérie. V snahe prispieť k skvalitneniu a vizuálnemu zatraktívneniu prezentácie vystavovaných diel a budovaniu individuálneho imidžu Turčianskej galérie sa s reštaurátorskými prácami pokračovalo aj v roku 2014 a z tých istých zdrojov sa zreštaurovalo ďalších päť diel M. Galandu (Pastorále, Maliar, Češúca sa, Básnik, Ruže).

 

V snahe spomaliť proces degenerácie výtvarných diel, Turčianska galéria v roku 2015 znovu získala finančné prostriedky na reštaurovanie piatich diel Mikuláša Galandu. Raritou bude fakt, že návštevníkom bude umožnený aj pohľad na zreštaurovaný rub obrazu, teda reštaurovať sa bude vlastne šesť diel. Ide o  dielo Súmrak. Reštaurátorka Mgr.art. Erika Benická ho bude čistiť mechanicky a chemicky z lícnej aj rubovej strany. Upevní uvoľnené vrstvy maľby glejovým roztokom. Plátno sníme z pôvodného podrámu, vypne ho na špeciálny pomocný špánovací rám na hodváb a potom bude nasledovať veľa drobných úkonov, ktoré ukážu možné premaľby a odhalia príbeh vzniku diela. Podobne bude postupovať aj pri ostatných dielach, ktoré sú v súčasnosti na výstave a čakajú na svoj ozdravný proces.

 

Očista a reštaurovanie bude teda významný počin návratu k pôvodnej farebnosti a hmotnej podstate diela. Prax je taká, že očistený a zreštaurovaný obraz sa vráti do pôvodného rámu. Ak nie je starý rám veľmi poškodený, je to výhra. Je svedkom doby vzniku diela.  Reštaurovanie rámu je finančne veľmi nákladné, no pri ráme obrazu Mikuláša Galandu bolo nutné pristúpiť k reštaurovaniu diela aj rámu, pretože samotný rám je súčasťou obrazu a autor ho farebne doladil k dielu.

 

Prezentovať diela na úrovni európskeho štandardu bolo zámerom projektu Rámovanie z dotačného programu MKSR. Z veľkého výberu rámových líšt bolo veľa možností, ako zarámovať obraz tak, aby rám pôsobil dobovo a nerušil dielo. Odborní zamestnanci galérie v spolupráci s Lenkou Krivušovou vyberali rámové lišty a nahradili tak špinavé plátené 80-ročné rámy za dôstojné a ladiace s dielom tak, aby spolu tvorili harmonický celok. Turčianska galéria tak pokračuje v snahe prezentovať špecifiká jej zbierkového fondu pre širokú verejnosť na účely vzdelávania, poznávania a estetického zážitku, čo môžete posúdiť už na výstavách Mikuláš Galanda a Pocta Mikulášovi Galandovi.

 

Autor: Viera Babjaková © Autorské práva sú vyhradené

 

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Reklama