Vytlačiť túto stránku
utorok, 05 február 2013 11:25

Láska menom chémia

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Láska menom chémia Láska menom chémia

Krajské kolo olympiády z chémie kategória A sa uskutočnilo na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine 30. januára 2013. Súťaže sa zúčastnilo len päť žiakov z celého Žilinského samosprávneho kraja. Boli medzi nimi žiaci Gymnázia V. Paulinyho-Tótha Martin Fabšík, Zuzana Kohútová, Igor Putovný, žiak Gymnázia A. Bernoláka z Námestova Lukáš Traj a Lukáš Taraj z Gymnázia v Trstenej.

Tento malý počet žiakov signalizuje náročnosť riešenia úloh kategórie A a taktiež zníženie počtu hodín chémie v gymnaziálnom štúdiu. Vedomosti žiakov sú slabšie a do krajského kola sa dostanú len študenti, ktorí sú chémii ochotní venovať svoj voľný čas.

V deň riešenia krajského kola olympiády musia byť študenti poriadne oddýchnutí a sústredení. Veď riešiť 3 hodiny a 40 minút teoretické úlohy z anorganickej, organickej, fyzikálnej chémie a biochémie na desiatich stranách už len to znie náročne. A týmto žiaci ešte nekončia. Po obede ich ešte čakajú tri hodiny praktických úloh. Presnosť, precíznosť, odbornosť pri riešení úloh z analytickej chémie prinášajú žiakom plodné výsledky. Odborná komisia priebežne opravuje odovzdané riešenia. Podvečer môžu byť vyhlásené výsledky, odovzdané diplomy a ceny.

Medailové miesta patrili študentom Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.  Absolutnou víťazkou sa stala Zuzana Kohútová, na druhom mieste sa umiestnil Martin Fabšík a tretie miesto patrilo Igorovi Putovnému. Všetci piati riešitelia krajského kola chemickej olympiády v kategórii A však dokázali, že zmyslom ich života je nielen sebazdokonaľovanie, ale aj láska k vede zvanej chémia.

Autor: Ing. Tatiana Rudzanová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA