utorok, 11 august 2015 23:35

Letné aktivity v Centre kresťanského vzdelávania v Martine

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Letné aktivity v Centre kresťanského vzdelávania v Martine Letné aktivity v Centre kresťanského vzdelávania v Martine

Centrum kresťanského vzdelávania v Martine navštívili aj tento rok dlhoroční priatelia a podporovatelia z New Heights Church z Vancouveru, štát Washington, USA. Americký tím počas prvého týždňa vzdelával v anglickom jazyku až 70 Slovákov (6.-10.7). Druhý týždeň tento počet stúpol na 80 účastníkov (13.-17.7).

 

Spoznávanie angličtiny a zlepšovanie sa v aktívnej komunikácii v cudzom jazyku boli pre študentov všetkých vekových kategórií zážitkom. Tešíme sa preto nielen z nových slovíčok a viet, ktoré pribudli do našej slovnej zásoby, ale aj zo vzácnych priateľstiev, ktoré pretrvávajú!

 

EGMT camp (13.-17.7)

 

Tohtoročný EGMT camp bol tak, ako minulý rok, určený pre budúcich prvákov Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine. Päťdňový tábor bol plný priateľstva, spoločenstva a zábavy! Tábor sa niesol v téme Noemova archa. Tento nápad sa následne odzrkadlil v menách táborových tímov, v aktivitách aj dramatických verziách znázornených príbehov. Noemova archa sa napokon fantasticky hodila nielen k preberaným biblickým pravdám, ale aj k návšteve Bojnickej zoo. Tábora sa zúčastnili aj zahraniční Slováci – hostia zo Srbska, s ktorými Evanjelická spojená škola spolupracuje už vyše roka.       

 

„Rovnako ako museli zachránení ľudia a zvieratá na arche dôverovať Bohu a spolupracovať, aj naši táborníci sa postupne učili a naučili pracovať spoločne ako tím a veriť pánu Bohu. Tieto zručnosti sú totiž dobrým a potrebným predpokladom pre ich ďalšiu cestu počas stredoškolského štúdia“, popísala cieľ tábora, zameraného na nových gymnazistov americká lektorka Blythe Ann Barreto.  

 

 

Každý deň gymnaziálneho tábora bol naplnený aktivitami, zameranými na budovanie tímového ducha. „Pre študentov boli tieto aktivity skutočnými výzvami“, popisuje Blythe a dodáva, že „študenti boli o to viac motivovaní k vzájomnej spolupráci a spolupatričnosti.“ Ráno začalo zábavnou angličtinou, ktorú si pre účastníkov EGMT tábora pripravili bratia a sestry z New Heights Church, Vancouver, WA. Mladých ľudí oslovila celá škála dovtedy nepoznaných športov, akými boli napríklad aj kickball alebo beachvolejbal. Študentom sa veľmi rátala aj papierová verzia facebooku, ktorá visela na stenách ubytovne.

 

Popoludnie prinieslo možnosť vybrať si workshop, ktorý sa sústredil na umenie, drámu, technológie alebo na hudbu. „Cez každú z týchto činností študenti nielen rástli v dôvere vo svoje vlastné schopnosti, ale získavali skúsenosť tímovej jednoty“, popisuje americká lektorka Blythe pozitívne výsledky popoludňajších skupinových aktivít. S úsmevom tiež dodáva, že „skupina študentov je už dnes určite pripravená na vstup na strednú školu, pretože sú jedným celkom – sú tímom priateľov.“

 

Letná biblická škola (20.24.7)

 

Deväť tímov a v nich viac ako 180 detí – taká bola Letná biblická škola v roku 2015, ktorá prebiehala po láskavým vedením priateľov zo St. Andrew's Lutheran Church z Minnesoty, USA. Počas nej putovali deti po púšti spolu s izraelským národom. Učili sa nielen dôverovať Pánu Bohu, ale aj prosiť a ďakovať mu za každodenné dary, ktoré nám z lásky a milosti dáva.

 

Každý deň Letnej biblickej školy začal spoločným ranným programom. Deti boli následne rozdelené do 11 skupiniek, v ktorých prebiehali tvorivé dielne, športové aktivity a biblické vyučovanie. Každý deň končil zábavným spoločným programom, ktorý sa pre väčšinu detí, po chutnom obede, prirodzene prelial do spoločných popoludňajších aktivít.          

 

 

Letná biblická škola skončila slávnostným predstavením programu na Memorandovom námestí v Martine. Deti pod vedením svojich vedúcich poslúžili aj v rámci nedeľných služieb Božích v Evanjelickom kostole v Martine. Práca v skupinách s deťmi bola doménou študentov Misijnej práce s deťmi a mládežou, ktorým prebiehala Odborná prax s deťmi (Katedra náboženských štúdií, Žilinská univerzita v Žiline). Popri službe deťom v triedach sa naši študenti ukázali aj ako nadaní animátori a herci. Každý deň deťom predvádzali divadelne stvárnený biblický príbeh, ktorý postupne odhaľoval vyvedenie izraelského národa z egyptského zajatia :)

 

J – CAMP 2015 (27.-31.7)

 

J-CAMP je anglický konverzačný tábor určený pre mladých ľudí vo veku od 11-14 rokov. Prebieha pod vedením amerických lektorov z Hales Corners, Wisconsin, USA a tento rok oslavuje svoje DRUHÉ NARODENINY. Veríme, že kemp plný dobrej nálady, nových skúseností, kresťanských hodnôt a angličtiny vytvára pre našich mladých bezpečný priestor, v ktorom sa môže každý z nich odvážiť hovoriť v cudzom jazyku a získať veľa nových kamarátov a nezabudnuteľných zážitkov!   

 

35 mladých ľudí spoznávalo počas piatich dní životné príbehy misionárov, ktorý šírili evanjelium na Americkom kontinente v dobe, keď toto územie obývali domorodí obyvatelia. Účastníci J-campu začínali každé ráno veselými hrami a aktivitami, zameranými na budovanie tímu. Po nich nasledovalo ranné zamyslenie, kde sa už všetky slovenské „makovice“ pomaly ale isto nastavovali na angličtinu J. Po zamyslení sa naši mladí rozdelili do skupín, kde prebiehala zážitková výučba. Okrem angličtiny spoznávali účastníci J-campu kreatívne stránky svojho „ja“ prostredníctvom umenia, spievania, ochutnávania amerických sladkostí a skúšania typických amerických športov. Popoludní mali na pláne každodennú aktivitu, ktorou prispeli k dobru celej komunity.

 

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn