streda, 06 február 2013 13:23

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)
Deň otvorených dverí na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach Deň otvorených dverí na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

Gymnázium ponúka dve formy štúdia – osemročné a štvorročné gymnaziálne štúdium so zameraním na informatiku, o čom svedčí aj moderné vybavenie a interaktívne pomôcky. Počas dňa otvorených dverí mohli návštevníci vidieť všetky odborné učebne a porozprávať sa so žiakmi o predmetoch a zaujímavostiach zo školy.

Gymnázium Mikuláša Galandu sa nachádza na okraji mesta Turčianske Teplice, v tichom prostredí a v blízkosti stanoviska diaľkových aj regionálnych autobusov. Železničná stanica je vzdialená asi desať minút chôdze. V školskom roku 2012/2013 je v triedach 206 žiakov, ktorí sú väčšinou z oblasti Horného Turca, v minulosti sem dochádzali aj z Kremnice, tu sú ale problematické spoje. Vo všeobecnosti možno povedať, že gymnázium pokrýva okres Turčianske Teplice. Priestory školy sú moderné a vybavené novými lavicami a školskými pomôckami. V nedávnej minulosti prebehla aj rekonštrukcia telocvične, pre žiakov je k dispozícii aj veľká posilňovňa.

Gymnázium Mikuláša Galandu - Turčianske Teplice

V celej škole je dostupné pre žiakov Wi-Fi pripojenie. V rámci informatiky môžu žiaci absolvovať aj kurz ECDL a lokálnu CISCO akadémiu v rozsahu dvoch semestrov. Práve tieto dve aktvity prinesú žiakom z hľadiska využívania IT veľa nových a užitočných informácii pre budúce povolanie.

V septembri 2012 skončil na škole projekt Zelená pre seniorov, ktorý na gymnáziu pod názvom Solidarita medzi generáciami ponúkol seniorom a žiakom možnosť prelomiť bariéry medzi generáciami. Náplňou projektu bolo vzájomné odovzdávanie skúseností a postrehov z oblasti kultúry, tradicií, životného štýlu, moderných technológii alebo športu. V súčasnosti sa na škole rozbieha projekt Comenius School Partnerships, v rámci ktorého budú s partnerskými školami v zahraničí prebiehať výmenné pobyty žiakov za cieľom spoznávania kultúry, regionálnych zvykov a jazyka. Podľa Ing. Kataríny Hankovej, riaditeľky školy, sa žiaci dlhodobo uchádzajú po maturite o štúdium na vysokej škole a ich umiestnenie je v pomere až 94%. Škola sa zameriava predovšetkým na modernizáciu vybavenia, na čo využívajú rôzne príspevkové fondy.

Gymnázium Mikuláša Galandu - Turčianske Teplice

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn